The Mall doordeweeks het beste bereikbaar

De nieuwe Mall of the Netherlands trekt niet alleen steeds meer bezoekers, het regent ook klachten over de bereikbaarheid ervan. Uit onderzoek van Pro Public onder 1.200 bezoekers blijkt dat men de nieuwe Mall mooi vindt, maar de Mall (zeer) slecht bereikbaar vindt op vrijdag, zaterdag en zondag. “De verkeerssituatie is absoluut onacceptabel”, verklaart een van hen. Als oplossing worden ongelijkvloerse kruisingen, een extra brug over de Vliet en verkeersregelaars het vaakst genoemd.

Leidschendam-Voorburgers komen het vaakst in de Mall
Inwoners van de gemeente Leidschendam-Voorburg weten de nieuwe Mall goed te vinden en komen er aanzienlijk vaker dan inwoners buiten de regio. Liefst 42 procent van de inwoners uit de gemeente geeft aan een paar keer per week of zelfs elke dag naar de Mall te komen. Van alle bezoekers komt de helft met de auto naar de Mall, een kwart met de fiets, 15 procent lopend en 10 procent met het openbaar vervoer. Bezoekers uit Leidschendam-Voorburg komen vaker met de fiets naar de Mall, bezoekers van buiten de gemeente vaker met de auto.

Uitstraling, winkelaanbod en gratis parkeren zijn pluspunten
Bezoekers waarderen de uitstraling, het winkelaanbod en de gratis parkeerplekken van de Mall. “Het is prachtig geworden overtreft mijn verwachting”, reageert een van de respondenten, terwijl een andere respondent de “diversiteit aan winkels en de uitstraling” kan waarderen.Als verbeterpunten noemen mensen de bereikbaarheid, de drukte in de Mall en het gebrek aan parkeergelegenheid. Volgens een van de respondenten is “parkeren voor de dagelijkse boodschappen AH bijna niet te doen”, een ander stelt dat “parkeren en bereikbaarheid een ramp” is bij de Mall.

Dat hangt samen met de dag van het bezoek. Wij vroegen onze respondenten ook naar bereikbaarheid per dag. Doordeweeks scoorde daarbij een stuk beter, op maandagen is de bereikbaarheid volgens 14 procent (zeer) slecht. In het weekend is het aandeel respondenten dat de bereikbaarheid (zeer) slecht vindt een stuk hoger. Op vrijdag is dit 41 procent, op zaterdag 69 procent en op zondag 63 procent. “In de weekenden en vakanties wil je echt niet hierheen gaan”, stelt een van onze respondenten.

Als oplossing voor de verkeersdrukte worden ongelijkvloerse kruisingen het vaakst genoemd (28 procent), gevolgd door een extra brug (25 procent) en verkeersregelaars (22 procent). Sommige respondenten merken enigszins cynisch op dat dit “bedacht had moeten worden voordat de Mall gemaakt werd”.

Werk aan de winkel voor de fiets
Opvallend is dat de parkeergelegenheid voor de auto beter wordt gewaardeerd dan de fietsparkeergelegenheid: 60 procent vindt parkeren met de auto (heel) goed tegen 42 procent voor de fiets. Het “gratis parkeren” wordt enkele keren letterlijk genoemd als belangrijkste fijne punt aan de Mall.

Respondenten geven aan een bewaakte fietsenstalling te missen. Reacties als “bewaakte fietsenstalling. Of is deze er inmiddels?” zien we meerdere keren voorbij komen. Precies deze week keurde de gemeente een ontwerp voor een fietsenstalling echter af.

Daarnaast valt op dat ondanks het geringe gebruik van het OV om de Mall te bereiken, de bereikbaarheid met het OV wel goed gewaardeerd wordt. Liefst 68 procent vindt de bereikbaarheid met het OV (heel) goed. “Genoeg parkeerplekken en goed bereikbaar met het OV” stelt een van de respondenten. Er is dan ook niet alleen maar kritiek, “de hele formule klopt als een bus”.

Deze artikelen heeft u misschien gemist