VVD Rijswijk blij met post wethouder Financiën bij terugkeer in Rijswijks college

Na een afwezigheid van drie jaar keert de VVD terug in de Rijswijkse coalitie. Drs. Werner van Damme (foto) is door de Rijswijkse fractie naar voren geschoven als beoogd wethouder Financiën en Economische Zaken. In februari 2019 stapte de VVD fractie uit het nu nog demissionaire college. Wethouder Jorke van der Pol bood zijn ontslag aan omdat de Rijswijkse liberalen geen vertrouwen hadden dat het in april 2018, na de vorige gemeenteraadsverkiezingen, gesloten hoofdlijnenakkoord, met voldoende eendracht zou worden uitgevoerd. Struikelblok was de weigering van de VVD om de door het college voorgestelde Energievisie te aanvaarden.

Bij de onderhandelingen die uiteindelijk afgelopen vrijdag hebben geleid tot de vorming van een nieuw college, was de financiële balans de speerpunt bij de onderhandelingen. Na afloop van de intensieve en langdurige coalitieonderhandelingen die zeker in het begin niet vlotjes verliepen, laat de VVD weten zeer blij te zijn met het afgesproken financieel kader. “Met het leveren van de wethouder Financiën kan de VVD erop toezien dat de gemaakte afspraken worden nagekomen en dat de lasten voor burgers en ondernemers niet te veel stijgen”, zo liet de VVD vrijdag weten.

Ook veiligheid vormt een belangrijk aspect in het zojuist afgesloten coalitieakkoord dat de titel ‘Gezonde groei Rijswijkse koers 2022-2026’ meekreeg. Zo komen er meer boa’s, komt er cameratoezicht op onveilige hotspots en op plekken waar afval wordt gedumpt. Ook wil de VVD dat er meer wijkagenten komen.

“De onderhandelingen kwamen moeizaam op gang, maar al snel groeide het vertrouwen tussen elkaar aan tafel. Zo konden de vijf coalitiepartijen zich redelijk snel vinden in de hoofdlijnen van een programma met ook veel aandacht voor groen, mobiliteit, milieu en klimaat voor een gezonde groei van onze stad” aldus de VVD na afloop van de onderhandelingen.

Deze artikelen heeft u misschien gemist