“Talenten van vrijwilligers ontwikkelen”

“Ik word blij van jullie verhalen”, vertelt de nieuwe directeur/bestuurder Mieke Ruigrok van Welzijn Rijswijk tijdens de kennismakingsbijeenkomst met de vrijwilligers. “Alleen samen kunnen wij ons werk goed doen”. Zij kwam 1 oktober in dienst en heeft een brede ervaring in zorg en welzijn.
Welzijn Rijswijk telt 375 vrijwilligers, dat betekent 10 vrijwilligers op iedere medewerker. “Zij zijn van onschatbare waarde, zonder vrijwilliggers kunnen we onze werkzaamheden niet goed uitvoeren”, vult ze aan. Als ze het heeft over het team heeft ze het dan ook over de medewerkers én de vrijwilligers.

Werktafels
Door de verschillende achtergronden van de vrijwilligers hebben ze veel waardevolle kennis en ervaring. Mieke is gestart met ‘werktafels’. Daarin gaan vrijwilligers meedenken en zo hun bijdrage leveren over bepaalde thema’s.

Talentontwikkeling
Het werk van Welzin Rijswijk is mensenwerk, de zorg voor de cliënten staat centraal . “Vrijwilligers zetten zich hiervoor in. Om hun talenten van de te ontwikkelen kunnen zij cursussen en workshops volgen”.

Open deur
Tijdens de bijeenkomst in de grote zaal van Stervoorde, praat Mieke met veel van de aanwezige vrijwilligers. “Ik hoor veel verhalen, daar ben ik blij mee”. Ook hoor ik graag of ze het naar hun zin hebben, wat beter kan en welke hulp en ondersteuning ze kunnen gebruiken. Mijn deur staat altijd open”.

Deze artikelen heeft u misschien gemist