HTM verhuist naar nieuwe locatie in de Binckhorst

Impressie van architect INBO

HTM aan de Maanweg verhuist naar een nieuwe locatie in de Binckhorst. Binnen enkele jaren zal het vervoersbedrijf de locatie Maanweg gaan verruilen voor een nieuw pand op de hoek van de Supernovaweg en de Mercuriusweg. De eerste stap is nu gezet met de grondreserveringsovereenkomst die de gemeente Den Haag heeft vastgesteld. De bedoeling is in 2024 te starten met de bouw van het nieuwe bedrijvenpand. HTM verwacht in 2025 het pand te betrekken.

Wethouder Robert van Asten (Stedelijke Ontwikkeling) is verheugd: “De HTM is een belangrijke levensader voor Den Haag. Samen met hen werken we aan bereikbaarheid, verbinding en mobiliteit voor alle inwoners van onze stad en in de regio. Daarmee zijn zij een belangrijke factor in de economische groei en leefbaarheid van Den Haag. Dat HTM in de Binckhorst blijft kan bovendien andere bedrijven inspireren zich te vestigen op de Binckhorst.”

Jaap Bierman, algemeen directeur HTM: “We zijn blij dat door dit collegebesluit er een volgende stap gezet kan worden voor de bouw van het nieuwe pand aan de Supernovaweg. Het is de bedoeling dat onder andere onze afdeling Infra aan de Maanweg en ons Ingenieursbureau hiernaar toe verhuist, samen met andere bedrijven. Daarmee blijven we in het voor ons bedrijf gunstig gelegen Binckhorst.”

Samenwerking als basis 
De gemeente Den Haag is eigenaar van ongeveer één derde van het totale kavel waar het toekomstige HTM gebouw op komt te staan. Dat deel is het college nu voornemens te verkopen aan MCRE B.V., met als hoofddoel de HTM in het pand te huisvesten. Het betreft een overeenkomst tussen de gemeente en de koper van de grond, MCRE B.V..

“We geven deze kavel uit met als voorwaarde dat HTM zich als eerste huurder kan huisvesten in dit gebouw. Dat is heel bijzonder, en toont de wil van MCRE. Daar zijn we erg blij mee. Een samenwerking als deze, tussen bedrijven en waar mogelijk met hulp van de gemeente, maakt van de Binckhorst een aantrekkelijk Haags gebied voor bedrijven om zich nu en in de toekomst te vestigen.”, aldus Van Asten.

Ruimte voor meer bedrijven
De Binckhorst transformeert zich de komende jaren naar een plek waar naast wonen vol ingezet wordt op bedrijvigheid. Daar past HTM perfect in. HTM Techniek Infrastructuur inclusief het kantoor huist nu nog op de Maanweg. Dit HTM-onderdeel is verantwoordelijk voor de dagelijkse beschikbaarheid van de infrastructuur in de regio zoals wissels, sporen, bovenleiding en halten. Daarnaast is er ruimte voor nog een andere grote huurder en 6.000-7.000 m2 kleinschalige bedrijfsruimte. 

Deze artikelen heeft u misschien gemist