“Huis van de Stad is inderdaad het Kruis van de Stad geworden”

Het Huis van de Stad, het oude stadhuis aan de Generaal Spoorlaan, waar de gemeente Rijswijk eind dit jaar naartoe verhuist, wordt duurder dan gedacht. Voor de laatste fase van de uitvoering is ruim vier miljoen euro extra nodig. Onvoorziene omstandigheden en onder andere de kostenstijgingen van bouwmaterialen levert een hogere kostenpost op.

In de eerste fase had het Huis van de Stad al te maken met een financiële tegenvaller door aangetroffen asbest en extra maatregelen die moesten worden genomen voor de broedplaats van een beschermde slechtvalk.

Nu komen daar kosten bij vanwege eerder onvoorziene omstandigheden zoals inflatie en de hogere prijzen van grondstoffen voor de bouw, die met meer dan 25% zijn gestegen sinds de overeenkomst werd gesloten met de aannemer. Daarnaast moeten er extra kosten worden gemaakt voor ICT-voorzieningen en valt de keuken duurder uit nu deze ook geschikt moet zijn voor breder toegankelijke horeca. Ook de hybride raadszaal die in het Huis van de Stad eveneens te gebruiken is als theaterzaal, brengt meer kosten met zich mee, aldus het persbericht dat de gemeente Rijswijk heeft verstuurd.

De gemeenteraad wordt op dinsdag 4 april bijgepraat over de ontwikkelingen van het Huis van de stad. Daarna zal de gemeenteraad op dinsdag 18 april een besluit nemen over het toekennen van het benodigde bedrag voor de laatste fase van de verbouw van het Huis van de Stad.

De oorspronkelijke investering bedroeg €32,8 miljoen. De extra investeringen ten behoeve van asbestsanering en belemmeringen slechtvalkennest bedroeg €6,4 miljoen. Het extra benodigd budget voor kostenstijgingen/ICT/keuken (en andere onvoorziene bouwwerkzaamheden) bedraagt ongeveer €4,3 miljoen.

Fractievoorzitter Coen Sleddering van collegepartij VVD is niet blij met de extra kosten. “De dag waarvan je wist dat die komen zou…. De VVD heeft meerdere keren gewaarschuwd dat dit zou gebeuren als gevolg van de keuze voor het splitsen van de renovatie in 2 fases en als gevolg van de aanbestedingsmethode voor fase 2. Het zou een feestje worden voor de aannemer….natuurlijk is er sprake van hogere bouwkosten en inflatie, maar het College kan zich daar niet achter verschuilen. De VVD wil zo spoedig mogelijk van het College horen hoe de hogere jaarlijkse exploitatielasten (ruim 2 ton per jaar) als gevolg van deze tegenvaller worden opgevangen in de begroting. Met andere woorden : wat gaan we niet meer doen? In ieder geval niet de rekening bij burgers en bedrijven leggen door hogere lasten. Huis van de Stad is inderdaad het Kruis van de Stad geworden…”

Tegenstander van het eerste uur, oud-wethouder Dick Jense van het inmiddels opgeheven Onafhankelijk Rijswijk, heeft op social media nogmaals zijn zegje gedaan over de in zijn ogen veel te dure (stad)Huis van de Stad. “Dit is nu precies waar Onafhankelijk Rijswijk steeds voor heeft gewaarschuwd! Een onbeheersbaar proces! De VVD kwam later ook tot die overtuiging. Een overschrijding van het budget van een raadsvoorstel met maar liefst 50%. Nu weer 4,3 miljoen extra – 260.000 euro extra per jaar aan investeringslasten – en ik voorspel u (al weer) we zijn er nog niet.”

Deze artikelen heeft u misschien gemist