Hoornbrug maandag weer open!Vanaf 20 maart 2023 kan alle wegverkeer weer over de Hoornbrug bij Rijswijk. Dat meldt de Provincie Zuid-Holland De afgelopen 6 weken heeft de provincie Zuid-Holland gewerkt aan de brug, zodat deze klaar is voor de toekomst. Zo blijft de regio bereikbaar.

In overleg met de gemeente Rijswijk is de wegindeling op de brug aangepast. Het voetpad en het dubbelzijdig fietspad zijn op hetzelfde niveau gebracht. Eerder lag het fietspad op hetzelfde niveau als het wegdek voor wegverkeer. Door deze aanpassingen is de Hoornbrug veiliger voor alle weggebruikers.

Gevolgen van het onderhoud
De Hoornbrug is belangrijk voor de bereikbaarheid van de omgeving. De afsluiting van de brug heeft gevolgen gehad voor het auto-, fiets- en tramverkeer en de directe omgeving. Dit leidde tot meer verkeersdrukte en vertraging. Met omleidingsroutes en de veerpont voor voetgangers heeft de provincie de hinder zoveel mogelijk beperkt.

Afrondende werkzaamheden
De komende periode zijn nog wat werkzaamheden aan de brug nodig, zoals het schilderen van het brugwachtershuisje en betonreparaties in de kelder. De onderdoorgang van de Delftweg blijft tot eind april gestremd voor autoverkeer.

Tijdens de beginfase van het project heeft de provincie gecommuniceerd dat de werkzaamheden aan de Hoornbrug tot en met vrijdag 17 maart zouden duren. Door onvoorziene extra werkzaamheden is de brug nu uiterlijk op maandag 20 maart vanaf 5.00 uur weer beschikbaar voor het wegverkeer.

Meer informatie op: https://www.rijswijk.nl/omleidingen-door-onderhoud-aan-hoornbrug


Deze artikelen heeft u misschien gemist