Rijswijks college voelt zich gepasseerd en stuurt brief aan COA

Het college van Rijswijk heeft in een brief aan het COA aangegeven dat zij zeer onaangenaam verrast was door het optreden van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Deze organisatie heeft het college niet geïnformeerd over de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen in hotel Best Western in Rijswijk.

“Het college is erg ontstemd over de wijze waarop het COA dit heeft aangepakt. Door deze handelswijze passeert het COA onze gemeente. Wij zullen het COA aanspreken op de door hun gehanteerde handelswijze. Daarnaast zullen we er op aansturen dat de opvang uiterlijk op 3 april 2023 eindigt. Daarbij wegen we de zorg en impact op de jeugdige asielzoekers natuurlijk mee.”

Best Western
Vanwege de sluiting van een opvanglocatie in Sassenheim (gemeente Teylingen) per 15 maart 2023 was het COA met spoed op zoek naar een nieuwe tijdelijke locatie voor 78 amv’ers (alleenstaande
minderjarige vreemdelingen). Het Rijswijkse hotel Best Western heeft aan het COA aangeboden om
kamers ter beschikking te stellen voor deze opvang. “De vastgoedregisseur van het COA heeft eind februari contact opgenomen met de gemeente Rijswijk om dit aanbod te verkennen voor noodopvang. Voor het regelen van noodopvang moet een bestuursovereenkomst met het COA worden afgesloten en moet het verzoek ook in de gemeenteraad worden besproken. Vanwege de urgentie en de aanstaande sluiting van de noodopvang Sassenheim heeft het COA het verzoek aangepast naar crisisnoodopvang.. Wij kunnen dit niet anders opvatten dan een bewuste keuze van het COA om de procedures te omzeilen, de positie van het bestuur in gevaar te brengen en de raad te ontlopen.”

In de collegevergadering van 7 maart is besproken dat het pas mogelijk is om een voorstel aan de
gemeenteraad voor te leggen op het moment dat er een formeel verzoek zou zijn. Hiermee heeft het
college zich verzet tegen de werkwijze van het COA.

Spoed
Het college van B&W heeft vanwege de spoed van dit verzoek op vrijdag 10 maart 2023 het besluit
genomen het COA van een antwoord te voorzien door middel van een brief. Het college
heeft aangegeven het verzoek van het COA niet in behandeling te nemen omdat het verzoek niet
volgens de juiste procedure is ingediend. Het college realiseert zich heel goed dat er sprake is van hoge nood, maar als gemeente hebben we de plicht om een dergelijke vraag zorgvuldig en weloverwogen via de daarvoor afgesproken processen in behandeling te nemen. Zeker als het gaat om minderjarige kwetsbare jongeren wil het college de juiste zorg en onderwijs kunnen garanderen.

Ondanks de eerder gemaakte afspraken met het COA en het niet in behandeling genomen verzoek heeft het COA toch besloten om gebruik te maken van het aanbod van het hotel Best Western. Het COA heeft mondeling medegedeeld dat 78 amv’ers vanaf 14 maart 2023 tot en met 3 april worden opgevangen in het Best Western. Deze mondelinge mededeling is maandag 13 maart 2023 via de e-mail aan de burgemeester bevestigd om 21:33 uur.

Na deze periode zal een deel van de groep naar Wassenaar gaan en een deel naar Papendrecht. Het
COA heeft in de eerdere (ambtelijke) contacten toegezegd dat zij verantwoordelijk zijn voor de
begeleiding van de amv’ers.

Bron: Gemeente Rijswijk

Deze artikelen heeft u misschien gemist