CDA blij met budget voor steun in de rug middeninkomens

Dinsdag 21 maart heeft de gemeenteraad een voorstel van het CDA aangenomen om budget vrij te maken voor de ondersteuning van financieel kwetsbare huishoudens met een (lager) middeninkomen. Het voorstel kreeg de steun van alle fracties, behalve GroenLinks en de VVD.

Het CDA vraag al langer aandacht voor (energie)armoede bij de lagere middeninkomens. Het college komt in het raadsvoorstel Armoedebestrijding+ met een verkenning, een onderzoek door een onderzoeksbureau en met een communicatie-campagne. Het CDA heeft met het voorstel ook een (start)budget gereserveerd voor daadwerkelijke ondersteuning aan de groep huishoudens met een inkomen tussen 130% en 170% van het wettelijk sociaal minimum.

Simon Geleijnse (CDA-foto): ‘Het is goed dat het college bereid is onderzoek te doen naar armoede bij de groep lagere middeninkomens. Ook een communicatiecampagne is belangrijk. Maar van een onderzoek en een campagne kan je niet eten en/of je huis verwarmen. Vandaar dat wij hebben voorgesteld om in totaal € 140.000 te reserveren voor daadwerkelijke ondersteuning in 2023 en 2024. We zijn erg blij met de steun van vele fracties en de positieve houding van wethouder Van Malsen. Het is nu aan het college om hiermee aan de slag te gaan.’

Hier de link naar het aangenomen amendement.

Deze artikelen heeft u misschien gemist