Sinterklaas intocht Rijswijk splijtzwam Rijswijkse gemeenteraad

Het was de bedoeling dat er dinsdagavond tijdens de raadsvergadering in Rijswijk uitvoerig gesproken zou worden over het uitbrengen van een gemeentelijke evenementenkalender, maar de discussie laaide pas echt op bij het programmapunt intocht Sinterklaas.

Coen Sleddering, boegbeeld van de Rijswijkse VVD, vatte de gang van zaken tijdens het debat, waarbij de emoties hoog opliepen, tijdens een ‘moment van bezinning’,  het beste samen. “Wat een niveau van deze discussie, ik erger me kapot, ook aan de mensen die niet naar elkaar luisteren, die tussen sprekers door zonder interpellatie via de voorzitter opmerkingen maken of lacherig zitten te doen. Het is zo onbeschaafd, ik erger me kapot en ik heb geen zin om aan dit debat mee te doen”, aldus de fractievoorzitter van de liberalen. Eerder tijdens het debat had burgemeester Huri Sahin al opgemerkt dat het onrustig was in de vergaderzaal en dat ze wat meer rust wilde.

Sinterklaasjournaal
Oorzaak van de felle discussie tijdens de raadsvergadering waren twee ingediende moties, één van initiatiefnemer Maaike Harmsen (foto) van de ChristenUnie, met steun van VVD, D66, Partij Gelijkheid en Rechtvaardigheid, Groen Links en PvdA, en een gezamenlijke motie van Rijswijks Belang en Beter voor Rijswijk. In de laatste motie doen de twee lokale partijen het verzoek aan het college om in Rijswijk ruimte te bieden voor zowel een Sinterklaasintocht met traditionele zwarte pieten als een intocht met pieten op basis van de formule die het NTR Sinterklaasjournaal hanteert. In de eerste motie wordt verzocht om een Sinterklaasintocht met de NTR Sinterklaasjournaal pieten formule, en is er geen plek voor de traditionele zwarte piet.


Maaike Harmsen (ChristenUnie)

Namens D66, mede ondertekenaar van deze laatste motie, liet Wemke van der Weij weten dat haar partij staat voor een inclusieve samenleving. “Het aanpassen van activiteiten hoort hier ook bij. Dat zie je bijvoorbeeld terug in het Sinterklaasjournaal. D66 vindt dat het Sinterklaasfeest een feest is voor alle kinderen. Onze fractie zou graag willen zien dat ook de gemeente Rijswijk aansluit op deze ontwikkelingen”. Volgens Selma van Maarseveen (GroenLinks) draagt de figuur zwarte piet, bedoeld of onbedoeld, bij tot stereotypering van discriminatie en racisme tegen zwarte mensen. “Het Sinterklaasfeest is een feest voor iedereen en moet vrij zijn van belediging en discriminerende aspecten”, aldus Van Maarseveen.

Achterban
Volgens de woordvoerder van RijswijksBelang, Annemie Koegler-Böhm (foto) is het Sinterklaasfeest in Rijswijk de laatste drie jaar bewust buiten de politiek gehouden. “Mijn fractie was echt ontstemd dat tijdens het laatste Forum debat deze discussie weer opnieuw werd opgevoerd. Wij vonden het juist fijn dat deze activiteit de laatste jaren buiten de politiek werd gehouden. Wij betreuren het als RijswijksBelang dan ook dat de motie van de ChristenUnie door vijf partijen in de raad wordt gesteund, waarmee wij eigenlijk als meerderheid van de raad aangeven er weer een politieke discussie van te maken, het begint allemaal weer opnieuw, terwijl de paashaas nog niet eens langs is gekomen”, aldus Koegler die ook nog liet weten dat de intocht de laatste jaren prima  en zonder incidenten is verlopen. “Mijn achterban koestert deze traditie, die zijn er nog niet aan toe om die traditie dwangmatig opgelegd te krijgen om die te veranderen.”


Annemie Koegler-Böhm (RijswijksBelang)

Discussie
Woordvoerder Remco Nunnikhoven van Beter voor Rijswijk vroeg zich af waarom de onlangs in de gemeente geïnstalleerde kinderrechtenambassadeurs niet om advies is gevraagd in deze discussie.
“Er is geen kind racistisch, een kind wordt racistisch gemaakt, en over zo’n feest nemen wij nu, als 31 volwassenen, een besluit. Ik schaam mij dat ik in de gemeenteraad van Rijswijk zit. Den Haag durft over deze discussie geen oordeel te geven, durven wij dat als Rijswijk dan wel? De volwassenen worden steeds onvolwassenner hier”, aldus Nunnikhoven.

Volgens Koegler is het verschil van inzicht tussen beide kampen onoverbrugbaar, en komen de partijen er nooit uit. “Ons antwoord op de polarisatie van de samenleving  is om de gemeente weer de regie te geven over deze intocht, met daarbij de gedachte deze over een paar jaar weer terug te brengen naar de samenleving. Wat voor gemeente willen we hier zijn? Het is spijtig dat de politieke partijen weer bij deze discussie zijn betrokken”. 

Stemmingen
Bij de motie Terugkeer Sinterklaasintocht voor alle Rijswijkers  van de ChristenUnie staakten de stemmen (15/15, één raadslid had bericht van verhindering gestuurd) en wordt de motie bij de eerstvolgende gemeenteraad opnieuw in stemming gebracht. De motie van RijswijksBelang en BVR voor het organiseren van twee Sinterklaasintochten redde het niet.

Met het initiatiefvoorstel ‘Uit in Rijswijk, alle evenementen in één agenda”, had de raad minder moeite, deze werd unaniem aangenomen.

Deze artikelen heeft u misschien gemist