Beter van Rijswijk stelt raadsvragen over ‘absurd trage’ afhandeling van bezwaarschriften

Sinds eind vorig jaar heeft de gemeente Rijswijk haar incasso wat betreft naheffingen (boetes) parkeren uitbesteed aan een commercieel bedrijf, Cannock Chase uit Druten, maar volgens de politieke partij Beter voor Rijswijk (BvR) komen er bij hun regelmatig klachten over dit bedrijf. Reden voor fractievoorzitter Ger Kruger en raadslid Alice Prenger raadsvragen te stellen over klachten die betrekking hebben over het onterecht sturen van boetes. De fractie van BvR heeft inmiddels zelf de proef op de som genomen door namens een bejaarde Rijswijkse inwoner, die claimde een onterechte boete te hebben gekregen, bij te staan in de procedure.

De bejaarde mevrouw in kwestie parkeerde begin januari van dit jaar haar auto voor haar wekelijkse boodschappen bij supermarkt Plus aan de Minister Aalberselaan. In dit kleinschalige winkelgebied is het parkeerregime dat er het eerste uur gratis kan worden geparkeerd. Desondanks krijgt de vrouw, die binnen het uur weer was vertrokken, een boete. De fractie van BvR verzoekt in haar motivatie van het bezwaar aan Cannock Chaise, de reeds betaalde boete zo spoedig mogelijk terug te betalen.

Lijntje
Volgens Kruger en Prenger wordt de klaagster vervolgens aan het lijntje gehouden door het commerciële bedrijf met een mailtje waarin staat dat vanwege de drukte de verwerking van het bezwaar langer duurt ‘dan u van ons gewend bent’. Er worden excuses aangeboden voor het ongemak, maar ook wordt erop gewezen dat het indienen van een bezwaarschrift de betalingsverplichting niet opschort. Kruger: “En vervolgens wordt het stil, totdat op 15 maart de volgende mail werd gezonden: ‘Om een beslissing op uw bezwaar te kunnen maken, verzoeken wij u om ons een ondertekende machtiging te sturen waaruit blijkt dat u in naam van mevrouw in bezwaar mag gaan”. Kruger: “De bureaucratie viert daar blijkbaar hoogtij. Ook moet dit per post waarbij de portokosten voor rekening komt van de bezwaarmaakster. In dit geval is er maar een machtiging per PDF verzonden, benieuwd of deze als zodanig wordt geaccepteerd”
Tot op heden, de kwestie loopt bijna vier maanden, heeft de bejaarde inwoner nog geen nieuw besluit mogen ontvangen, maar de boete wel worden betaald.

Klachten
De twee raadsleden vragen het college of er inmiddels meerdere klachten bij hun zijn binnengekomen over de ‘absurd trage afhandeling van bezwaarschriften’. BvR vraagt ook of het college bereid is om uitstel van betaling te geven, totdat beslist is op het bezwaarschrift. Zij wijzen daarbij naar het uitstel dat wordt gegeven bij bezwaarschriften tegen de onroerendezaakbelasting (OZB). De vragenstellers willen ook graag weten of het college bereid is afspraken met dit commercieel incassobureau te maken over een redelijke termijn waarbinnen een nieuw besluit wordt genomen. Tenslotte vragen Prenger en Kruger of het college zorg kan dragen dat het incassobedrijf een antwoordnummer openstelt, zodat bezwaarmakers tegen dit soort zaken portvrij kunnen communiceren.

Deze artikelen heeft u misschien gemist