Voorlopig geen vaste horeca, mogelijk wel foodtruck in Wilhelminapark

(foto: Google)

Er komt voorlopig geen horecagelegenheid in het Wilhelminapark. In het eerder door de Rijswijkse gemeenteraad vastgestelde landschapsplan staat de realisatie van een horecagelegenheid, maar vanwege prijsstijgingen van materiaal en arbeidskosten als gevolg van de pandemie en de oorlog in de Oekraïne, heeft de enige partij met een geldige inschrijving zich teruggetrokken.

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de transmissie van het Wilhelminapark, een groot openbaar wandelpark dat eind twintigste eeuw is aangelegd. Voor de komende twee jaren staan diverse projecten gepland, zoals het realiseren van twee speelplekken, het aanleggen van nieuwe bruggen en paden, het plaatsten van twee kunstwerken en het droogleggen van de in de zomer zo populaire zwemplas ter bestrijding van de blauwalg. Tevens is het de bedoeling dat het park wordt aangesloten op de nieuwe woonwijk Parkrijk.

Ook staat de aanleg van een leiding van WarmtelinQ in het zuidelijk deel van het park in 2025 in de planning. Het college van burgemeester en wethouders laat de Rijswijkse gemeenteraad dan ook weten eerst deze werkzaamheden af te willen ronden voordat een nieuwe aanbesteding voor een horecagelegenheid in gang wordt gezet. Het college hoopt dat tegen die tijd het economisch klimaat wat gunstiger is waardoor een nieuwe aanbesteding succesvol kan verlopen. In de tussentijd onderzoekt het college de mogelijkheid van een tijdelijke horecavoorziening in de vorm van een foodtruck of iets dergelijks in het Wilhelminapark.

Deze artikelen heeft u misschien gemist