Wethouder Van de Laar: “Tramverbinding over Geestbrugweg zo goed als zeker”

Er is nog veel onduidelijkheid bij de leden van de Rijswijkse gemeenteraad over het dinsdag in een commissievergadering behandelde raadsvoorstel herinrichting Geestbrugweg en Masterplan Bereikbaarheid CID-Binckhorst. Tot 2040 komen er in dit gebied zo’n 25.000 woningen en 30.000 banen bij. De gemeente verwacht hierdoor een grote impuls wat betreft de regionale werkgelegenheid en koopkracht, maar dat kan alleen mogelijk worden gemaakt met stevige vervoersmaatregelen. “Het raadsvoorstel heeft flinke consequenties voor Rijswijk, in het bijzonder voor de aanwonenden en de directe omgeving van de plannen”, aldus woordvoerder Simon Geleijnse van het CDA. “Een voorstel met ontzetten veel onzekerheden”, vindt VVD Rijswijk woordvoerder Udo Oelen, die zich afvroeg waarom de raad nu al een besluit zou moeten nemen terwijl er, tot 2025, nog veel studies plaats moeten vinden.

Fuik
Voor Geleijnse (foto hieronder) is herinrichting van de verkeersonveilige Geestbrugweg, net als voor de overige sprekers, geen discussie. Wel vroeg hij zich af of het voorstel dat de herinrichting onlosmakelijk verbonden is aan het project CID-Binckhorst niet wat te voorbarig is. “Er komt nog een studie naar effectieve lijnvoering. Tram 1 of toch een andere lijn? Dat is wel van belang, maar waarom weten wij dat nog niet? Wij hebben er als raad niets meer over te zeggen. Er moet nog veel onderzocht worden, effectieve lijnvoering, sluipverkeer parallelweg Haagweg, terwijl wij als raad binnenkort moeten besluiten. Zwemmen we een fuik in? Waarom nu een besluit? Er is voldoende tijd, toch?


Simon Geleijnse

“Waarom nu al besluiten?”, vroeg ook Oelen zich af. Hij gaf antwoord op de eerder door zijn collega Geleijnse gestelde vraag aan de portefeuillehouder, wethouder Van de Laar. “Wij zwemmen hier een fuik in waar wij niet meer uitkomen. Wat kunnen we als gemeente nog doen als we nu akkoord gaan met het raadsvoorstel en als later blijkt dat alle onderzoeken negatief uitpakken. Waarom wordt ons een incompleet besluit voorgelegd? Is er een noodremscenario wanneer alle onderzoeken tot negatieve situaties leiden, en als dat niet zo is, waarom zouden wij hier als raad nog ja tegen dit raadsvoorstel moeten zeggen?

Noodremscenario
In zijn tweede termijn kwam Van de Laar nog terug op het door Oelen genoemde noodremscenario. De wethouder: “Als alle onderzoeken in 2025 gereed zijn, als die termijn gehaald wordt tenminste, kunnen wij ons dan nog terugtrekken? Ja, we kunnen ons er uit terugtrekken, maar of dat betekent dat de tram niet doorgaat lijkt mij zeer onwaarschijnlijk. Wij hebben de keuze om mee te doen in de besluitvorming, daar zitten voor onze gemeente een aantal voordelen aan vast, zoals een positieve impuls voor de werkgelegenheid en voor onze ondernemers”. Eind vorig jaar hebben het Rijk en de regio’s een akkoord gesloten over een gezamenlijke investering in de bereikbaarheid van Zuid-Holland. Ook dit project is onderdeel van deze afspraken. Het Rijk heeft hiervoor geld gereserveerd, maar dat geld wordt alleen besteed als de gemeenteraad akkoord gaat met dit projekt.


Armand van de Laar

Overlast
De bewoners van monumentale panden aan de Geestbrugweg, die massaal gebruik maakten van het recht van inspreken voorafgaande aan dit agendapunt, zitten niet te wachten op de komst van een tram in hun straat. Ze zijn bang voor trillingsoverlast van de langs rijdende trams en ook ligt het gevaar van verkeerscongestie op de loer.

Bianca de Haan-Niesen, namens Rijswijks-Belang : “Nee is geen optie, tegenstemmen is geen optie”. Van de Laar: “U kunt tegen stemmen, maar dan betekent het dat Rijswijk niet meer meedoet. Geleijnse: “ Aan al die andere partijen, zoals Provincie, Gedeputeerde Staten, ministeries en andere regio’s die betrokken zijn bij dit project : de volksvertegenwoordigers uit deze gemeente hebben echt het laatste woord, en dat weten die andere gremia’s ook en als ze het niet weten dan weten ze het nu”.

Tijdens de vergadering van 1 juni neemt de gemeenteraad van Rijswijk een definitief besluit over het door het college gepresenteerde voorstel.

Deze artikelen heeft u misschien gemist