Start bouw Our House een mijlpaal voor toekomstige bewoners

Wethouders Larissa Bentvelzen en Armand van de Laar hebben in de wijk RijswijkBuiten het startsein gegeven voor de bouw van Our House, 15 studio’s voor jongvolwassenen met autisme of downsyndroom.

De Rijswijkse Miranda Rennings bedacht, met andere ouders van de toekomstige bewoners,
einde 2013 dit wooninitiatief

Miranda: “Ik ben een moeder van een zoon met een verstandelijke beperking en autisme en was op zoek naar een geschikte woning. Huiselijk, kleinschalig met professionele begeleiding op maat waar ouders en bewoners de regie hebben over het reilen en zeilen. Een huis…geen zorginstelling. Een groot aantal van de toekomstige bewoners woont nu nog thuis en sommigen wonen nu nog bij een zorginstelling, zoals mijn zoon.”

Naar verwachting zal de oplevering 2de kwartaal 2024 zijn. “Dan hebben we nog twee maanden nodig om de gemeenschappelijke ruimtes en tuin in te richten. Doordat er een groot tekort is aan geschikte zorg woningen en dus lange wachtlijsten, gaan ouders het zelf gaan regelen. Er zijn meerdere wooninitiatieven in de regio. Maar in feite is elk wooninitiatief uniek in de opzet daar het maatwerk is. Geheel afgestemd op de bewoners. Dat is wat het zo bijzonder maakt en dat verdienen onze kinderen!
Miranda is algemeen bestuurslid en fondsenwerver van de Stichting Our House. “Er is nog veel te doen. We hopen van harte dat Rijswijkse bedrijven onze project willen ondersteunen zodat Our House nog mooier wordt! En support in de vorm van donaties, sponsoring, spullen, advies, het bedenken van acties, vrijwilligers. We zijn overal blij mee.”Mailen kan naar: Info@stichting-ourhouse.nl

De partijen die bij dit project zijn betrokken, zijn Ouders en de toekomstige bewoners, projectontwikkelaar Stone VastGoed, Gemeente Rijswijk, Rijswijk Wonen, Ipse de Bruggen, M3 Architecten, Aannemer Batenburg, goede doelen fondsen en vrijwilligers.

Foto’s: Ralph Julsing

Deze artikelen heeft u misschien gemist