Gerard van Poelgeest heeft Rijswijk bezocht

Op 23 mei was Gerard van Poelgeest even in Rijswijk; de adellijke Gerard was in 1473 eigenaar van Welgelegen.

Hij heeft de handtekeningen van de petitie “Sta geen uitbreiding van padel toe in park Welgelegen” aangeboden aan de burgemeester van Rijswijk, mevrouw Huri Sahin. Zij heeft toegezegd dat zij deze petitie in het college ter sprake zal brengen en een reactie zal geven.

Samen met belanghebbenden is Natuurlijk Delfland een actie gestart. Waarbij de volgende problemen zijn geconstateerd:

– nog meer geluidsoverlast door de padelbanen;
– overbelasting van parkeerplaatsen in de omgeving;
– grote geluidshinder door de toestroom van mensen tot diep in de nacht;
– de biodiversiteit wordt aangetast: fauna wordt verstoord door geluids- en lichthinder, vele vogels en vleermuizen zijn al verdwenen.
– Er is geen sprake meer van enkel sport, maar van een trekpleister voor onrust, hinder en verstoring van woongenot.

Het verzoek aan de burgemeester is te kiezen voor rust, veiligheid voor mens en dier, behoud park Welgelegen en sta de uitbreiding niet toe.

Er kan nog op de petitie gestemd worden

https://parkwelgelegen.petities.nl/

De historie van Welgelegen gaat terug tot 1384 toen een woning op die locatie eigendom was van Gerrit van Oudshoorn, en in 1473 stond er een woning van Gerard van Poelgeest.

Wat is en doet Natuurlijk Delfland?

Natuurlijk Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving. Een vereniging waarvan de leden actief bezig zijn met natuuronderzoek, onze passie voor de natuur delen (natuureducatie)  en de natuur beschermen via excursies, lezingen, cursussen, inventarisaties, advisering en natuurbeheer. De activiteiten zijn in drie categorieën te verdelen: voor de gezelligheid, voor mensen die meer willen weten en voor specialisten. Dit alles rond onderwerpen van de natuur bij ons in de buurt.

Het werkgebied omvat de gemeenten Westland, Midden-Delfland, Delft, Rijswijk, Ypenburg-Leidschenveen (Den Haag), Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. Ook beheert Natuurlijk Delfland het Melarium, het centrum voor natuur, bijen en kunst. Meer informatie is te vinden op de website: https://delfland.knnv.nl/.

Natuurlijk Delfland is een Natuurvereniging KNNV, een werkgroep van Duinbehoud en van de volgende landelijke soortenorganisaties de Zoogdiervereniging, Ravon, Floron en de Mycologische Vereniging.

Deze artikelen heeft u misschien gemist