Wethouder Van de Laar: “Nog zeker half jaar vervoersoverlast The Minister” 

Behalve van bouwverkeer hebben de omwonenden nu ook veel last van verhuiswagens van de nieuwe bewoners. Ook de afvalbakken zijn vol waardoor er veel naast wordt geplaatst

Het viel gemeenteraadslid Erik van der Veer (PvdA) tijdens zijn vele fietstochten en wandelingen door Rijswijk op, de verkeersoverlast sinds het gereedkomen van The Minister, de voormalige Winston Churchill Tower, inmiddels getransformeerd tot een moderne woontoren. En als Van der Veer deze overlast niet met eigen ogen had gezien dan zou hij er wel notie van hebben genomen dankzij de talloze klachten en foto’s die de plaatselijke PvdA sinds de opening van het gebouw heeft ontvangen van radeloze buurtbewoners.

Tijdens de Forumvergadering Stad van afgelopen dinsdag achtte Van der Veer de tijd rijp portefeuillehouder Armand van de Laar over de in zijn ogen heikele situatie op de locatie op de hoek van de Prinses Beatrixlaan en de Sir Winston Churchilllaan vragen te stellen. Van der Veer: “Sinds de transformatie van de massale kantoren op die plek tot appartementencomplexen lijkt het erop dat de naastgelegen gemoedelijke, kleine wijkjes niet berekend zijn op zoveel verkeer. Het gevolg is dat auto’s tegen het verkeer inrijden en op de stoep geparkeerd staan waardoor voetgangers en scootermobielen niet meer normaal van het trottoir gebruik kunnen maken. Is er wellicht niet een verkeerde keuze gemaakt bij de verkeersontwikkeling rond the Minister? En wat denkt de wethouder te gaan doen tegen deze overlast?”

Vervoersbewegingen
In zijn antwoord wees Van de Laar erop dat nu het, best grote, gebouw is opgeleverd, er het komende half jaar nu eenmaal rekening moet worden gehouden met extra vervoersbewegingen. “Je kan de komende maanden gerust rekenen houden met overlast voor de eigen bewoners van het gebouw en voor de buurtbewoners. Bestelbusjes, verhuiswagens die alle spullen komen inhuizen, deels van tijdelijke aard. En de wegen daar ter plekke zouden het wel aan moeten kunnen. De parkeerplaats bij het complex is momenteel nog maar voor de helft gevuld, toen er nog een ministerie in het huidige complex was gevestigd was de parkeerplaats wel helemaal vol en ging het verkeer ook allemaal in die richting. Specifiek acht ik het voor die locatie niet wenselijk om een inrit te maken op de Prinses Beatrixlaan, omdat dat te dicht op het kruispunt is en met de doorstroming en de ‘groene golf’, die er in de praktijk zou moeten zijn,  zou dat niet samen werken.”

Overlast
“We houden de situatie wel in de gaten, maar stellen nu geen nieuwe ingangen voor de ontsluiting van The Minister voor. Dat het druk wordt en dat we dat in de gaten moeten houden, dat staat als een paal boven water. Politie en handhaving zullen extra aandacht geven aan de situatie, maar ze kunnen dat natuurlijk niet ieder uur van de dag doen. Een ieder zal rekening met elkaar moeten houden, maar op de lange termijn zullen wij in de gaten moeten houden dat er geen sprake van proportionele overlast is.”  

Deze artikelen heeft u misschien gemist