Gemeente Rijswijk ziet afname van illegale plaatsing vuilniszakken bij containertuintjes

De op sommige locaties in Rijswijk in september van vorige jaar geplaatste containertuintjes in de Schoolstraat, de Titus Brandsmastraat en Waldhoornplein, hebben hun nut bewezen. Volgens de gemeente Rijswijk is er sprake van een afname van illegale bijplaatsoverlast bij deze tuintjes rondom de afvalcontainers in de stad.

Om het probleem van zwerfafval en vuilniszakken bij afvalcontainers aan te pakken plaatste de gemeente Rijswijk containertuintjes met echte plantjes die rondom de afvalcontainers worden geplaatst. Volgens Mark Wit, wethouder van onder meer openbare ruimte en milieuzaken, is er inderdaad sprake van afname van illegaal bijplaatsoverlast bij de tuintjes, die binnenkort overigens worden verplaatst, onder andere naar de Van Dijcklaan. Wit: “We meten wat er vervolgens met de plekken gebeurt waar we de tuintjes hebben weggehaald. Ook dat maakt onderdeel uit van onze interventie aanpak”.

Proef
De paal met camera die tegelijkertijd met het plaatsen van het containertuintje in de Schoolstraat in Oud Rijswijk werd geplaatst, is inmiddels door de gemeente weggehaald. De camera maakte onderdeel uit van een proef met als doel het verzamelen van data over wat er gebeurt met een hotspot. Dat is een plek waar bijna altijd afval ligt of wordt bijgeplaatst. Volgens Wit heeft het gebruik van de camera veel data opgeleverd. “Deze data wordt nog geëvalueerd om te kijken hoe we hiermee verder kunnen”, aldus de wethouder van GroenLinks. Binnen de gemeente zijn er zo’n vijftig hotspots.

Held
De aanleg van de containertuintjes die regenwater opvangen en dus geen extra water nodig hebben maakt onderdeel uit van de maatregelen in het kader van het actieplan ‘Schoon Rijswijk’. De Helden van Rijswijk helpen vrijwillig mee om de stad schoon te houden en het zwerfafval aan te pakken. Iedere inwoner van Rijswijk die meehelpt om de stad schoon te maken, mag zich Held van Rijswijk noemen.

Deze artikelen heeft u misschien gemist