Rijswijks-Belang wil onderzoek naar overname grond Event Plaza

De fractie Rijswijks-Belang heeft zich gestoord aan het feit dat er afgelopen jaren behoorlijk veel en nare incidenten zijn gebeurd in en rondom evenementenhal Event Plaza. “Rijswijk is daardoor diverse malen zeer slecht in het landelijke nieuws is gekomen en daardoor imagoschade heeft opgelopen. Veel inwoners zijn alle incidenten zat en willen graag de rust zien terugkeren in Rijswijk.” Bovenstaand verzoek komt nadat er verschillende opstootjes hebben plaatsgevonden naar aanleiding van een bijeenkomst in de evenementenhal waarbij zelfs de ME moest ingrijpen.

De fractie zal daarom een motie indienen waarin gevraagd wordt proactief aan de slag te gaan met bijvoorbeeld Het Industrieschap “De Plaspoelpolder” (IPP) en of andere partners om te onderzoeken of er een overname mogelijk is van de grond en het gebied te herontwikkelen.

De fractie wil ook dat er binnen 6 maanden de raad geïnformeerd wordt wat de stand van zaken is en vraagt of het mogelijk is met een raadsvoorstel te komen in verband met een wijziging van het bestemmingsplan.

Deze artikelen heeft u misschien gemist