Is er sprake van stijgende kinderarmoede in Rijswijk?

PvdA Rijswijk heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van kinderarmoede in Rijswijk. “Vorige week is de Schoolspullenpas weer uitgereikt aan kinderen met een Ooievaarspas. Daarnaast zijn particuliere giften ingezameld omdat de Schoolspullenpas niet alle kosten dekt, mede vanwege kostenstijging.”

“Dit is een landelijk probleem. De gemeente Den Haag geeft gezinnen om wie het gaat, daarom een hoger bedrag. In Rijswijk waren 2 acties met particuliere giften nodig om alle kinderen met Ooievaarspas de benodigde schoolspullen uit te reiken.”

De PvdA fractie wil van het college nu weten hoe hoog de stijging is van het aantal verstrekte Ooievaarspassen aan gezinnen met kinderen in Rijswijk fors gestegen en hoeveel aanvragen de gemeente nog verwacht. De PvdA wil weten welke oorzaken er zijn voor de gestegen armoede “Gaat het om hoge inflatie, energieprijzen, aantal bijstandsgerechtigden etc.?

In Den Haag zijn volgens de PvdA de regelingen voor gezinnen met een Ooievaarspas royaler
en keert men ook een hoger bedrag uit per kind. “Bent u het met ons eens dat het niet moet uitmaken of je in DH of Rijswijk opgroeit wat betreft gelijke kansen op ontwikkeling?
Bent u van plan dit verschil in het komende jaren op te heffen en juist te investeren in de
kansengelijkheid van Rijswijkse kinderen?”

Tenslotte nog de constatering dat in de begroting 2023 e.v. jaren is opgenomen dat kindregelingen zijn gebaseerd ‘op de actuele behoefte van rechthebbende kinderen. We blijven het komende jaar inzetten op het bieden van meer maatwerk.’ Er wordt geëvalueerd in ‘hoeverre het flexibele aanbod van de kindregelingen voldoet aan de behoefte van kinderen die opgroeien in armoede.’

In hoeverre is het hier genoemde beleid te rijmen met de praktijk, in dit geval de veel grotere
behoefte aan ondersteuning van kinderen bij de aanschaf van schoolspullen?, aldus Wil van Nunen (foto) en Max Stuijfzand van de Rijswijkse PvdA.

Deze artikelen heeft u misschien gemist