Nieuwkomers in Rijswijk tekenen participatieverklaring

Op donderdag 14 september ontvangt wethouder Gijs van Malsen (Welzijn-foto) nieuwkomers in Rijswijk voor het ondertekenen van de participatieverklaring.

Doel van de participatieverklaring is nieuwkomers zo snel mogelijk bekend te maken met de normen, waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving. Het gaat daarbij om asielmigranten en migranten die naar ons land komen in het kader van gezinsvorming of gezinshereniging. De bijeenkomst vindt plaats in het stadhuis aan het Bogaardplein.

Voor meer informatie over de participatieverklaring zie: https://participatieverklaring.com/index.php/participatieverklaring/

Deze artikelen heeft u misschien gemist