Vertrek William Begthel vanuit Rijswijks VVD-bestuur

William Beghtel heeft tijdens de Algemene Leden Vergadering van de VVD Rijswijk van woensdagavond afscheid genomen als bestuurslid

Naast de bespreking van het concept verkiezingsprogramma nam de vergadering afscheid van William Begthel die de Rijswijkse VVD als voorzitter vanuit het bestuur een groot aantal jaren met veel enthousiasme heeft geleid. Mooie dankwoorden en complimenten werden dan ook uitgesproken!

Discussie
Woensdagavond heeft de ledenvergadering van de VVD Rijswijk onder de enthousiaste leiding van voorzitter Jorke van der Pol plaatsgevonden. Er was een levendige discussie gehouden over de amendementen die vanuit de Rijswijkse VVD waren ingediend op het landelijke concept verkiezingsprogramma van de VVD. Dit betrof een variatie aan onderwerpen waaronder het op peil houden/brengen van de gemeente financiën en het betalen door het Rijk voor gedecentraliseerde taken. Dit alles onder het motto “geen knaken, geen taken”.

Loof
De aanwezige leden toonden zich zeer betrokken, het was duidelijk dat men zich goed had voorbereid. Jordy Loof, de komende fractievoorzitter, en wethouder Werner van Damme speelden een grote rol bij de voorbereiding en discussie tijdens deze ledenvergadering.

Ook werd Tineke Tangel welkom geheten als bestuurslid die de portefeuille ‘communicatie en campagne’ voor haar rekening zal nemen. Vervolgens werd ook Jeffrey-John Last benoemd als algemeen bestuurslid.

Bron: VVD Rijswijk nieuwsbrief

Deze artikelen heeft u misschien gemist