Simon Geleijnse maakt overstap naar Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt

Tijdens de raadsvergadering van volgende week donderdag neemt CDA-raadslid Simon Geleijnse afscheid van de Rijswijkse gemeenteraad. Hij wordt ambtelijk secretaris van de huidige fractie van Groep Omtzigt, kwartiermaker en beoogd ambtelijk secretaris van de fractie Nieuw Sociaal Contract.

Genoegen
“Met veel enthousiasme en plezier was ik de afgelopen tijd gemeenteraadslid in Rijswijk,” blikt Geleijnse terug. “de gemeente waar ik nu nog maar twee jaar woon. Met trots kijk ik terug op al het werk, de contacten met inwoners, de vergaderingen, het voorzitten en de aangenomen moties en amendementen. Het was me een waar genoegen.”

Verder bedankt Geleijnse zijn fractiegenoot Menno van Enk en de andere vertegenwoordigers van het CDA Rijswijk, alsmede de leden van Burgemeester & Wethouders en collega-raadsleden.

Bestaanszekerheid
“De partij Nieuw Sociaal Contract is nu bezig met het schrijven van een verkiezingsprogramma, maar de belangrijke standpunten over goed bestuur en bestaanszekerheid spreken me enorm aan, net als het basisdocument (https://storage.googleapis.com/pieter-omtzigt-website/Basisdocument-politieke-lijn-Groep-Omtzigt-definitief.pdf).”

Spil
Geleijnse gaat een belangrijke functie vervullen bij de partij van Omtzigt. Het personeel van een fractie staat onder leiding van, en wordt aangestuurd door een ambtelijk secretaris. Daarnaast treedt de ambtelijk secretaris veelal op als adviseur van de fractieleden, is hij aanspreekpunt voor zowel Kamerleden als medewerkers en onderhoudt hij het contact met de Griffier van de Tweede Kamer en de ambtelijke organisatie van andere partijen in de Kamer. De ambtelijk secretaris vormt dus de spil tussen de fractieleden en het ondersteunend personeel van de fractie.

Deze artikelen heeft u misschien gemist