Forumvergadering: Fietsplan 2040, horeca Wilhelminapark, nieuwe inzamelen en Station Rijswijk

foto: Pixabay

Voordat donderdag de eerste raadsvergadering na het reces in het Provinciehuis in Den Haag wordt gehouden, hebben de raadsleden dinsdag eerst nog een online Forumvergadering Stad.

Fietsplan
Tijdens deze online Forumvergadering staat als eerste het Fietsplan 2040 op de agenda. Het College heeft aangeven dat de fiets in Rijswijk een groter aandeel moet hebben om het verkeer te laten (door)stromen. Zeker wanneer er de komende jaren duizenden nieuwe inwoners bijkomen. In 2024 wordt er een begin gemaakt met investerings- en gedragsprojecten. Dit alles om het fietsnetwerk een hoogwaardige kwaliteit te geven. Ook moeten er voldoende en veilige fietsverkeerplekken komen. Het fietsgebruik moet door projecten worden gestimuleerd.

Horeca
Ook de horeca in het Wilhelminapark, een onderwerp aangedragen door de fractie Rijswijks-Belang, komt ter sprake. Er had zich een partij aangemeld om de horeca in dit park te verzorgen, maar door verhoogde kosten door de oorlog in de Oekraine en corona heeft deze zich inmiddels teruggetrokken. Er wordt door de gemeente weer gekeken naar een nieuwe aanbesteding wanneer de aanpak van het park zelf is voltooid. In het park zelf worden twee nieuwe speelplekken, bruggen en paden aangelegd. Er worden ook twee kunstwerken gerealiseerd, alsmede het droogleggen van de zwemplas om blauwalg te voorkomen. Er worden ook maatregelen genomen om het park te laten aansluiten op de wijk Parkrijk. Ook een leiding van Warmtelinq zal door het Wilhelminapark worden aangelegd. Er komt wel een voorlopige horecavoorziening.

Verder heeft de fractie Rijswijks-Belang vragen over het nieuwe inzamelen en de staat waarin het Station Rijswijk in verkeert.

De forumvergadering is online te volgen en begint om 20.00 uur.

Deze artikelen heeft u misschien gemist