Van Rijnweg blijft open; vrachtverkeer wel snel geweerd

foto: Beter voor Rijswijk

Tijdens de raadsvergadering van donderdag in het Provinciehuis Zuid-Holland heeft de meerderheid van de gemeenteraad tegen het voorstel van het college gestemd om de Van Rijnweg af te sluiten voor autoverkeer. Met 14 stemmen voor en 17 tegen het voorstel blijft de Van Rijnweg open. Wel wordt binnenkort het vrachtverkeer geweerd.

Veiligheid
De gemeente had onderzoek laten doen naar de veiligheid van de weggebruikers en met name naar de fietsers die veel gebruik maken van de Van Rijnweg. De conclusie was dat de veiligheid niet kon worden gewaarborgd. Vooral de lokale fracties waren het hier niet mee eens en gingen praten met de inwoners nabij de Van Rijnweg.

Jense
Ook oud-wethouder Dick Jense mengde zich in de discussie door het nut van het plan in twijfel te trekken. Hij was destijds als wethouder betrokken bij de totstandkoming van de wijk RijswijkBuiten. Hij vindt dat, wanneer er enkele aanpassingen worden gedaan, de veiligheid minder in het geding is dan wordt aangenomen door het college. Een verder nadelig effect zou volgens Jense zijn dat bewoners van RijswijkBuiten zich meer gingen richten op Delft dan op Rijswijk wanneer de Van Rijnweg zou worden afgesloten voor autoverkeer.

Verkeersveiligheid
Door een aangenomen motie worden er nu wel aanpassingen gedaan. Er worden snelheidsbeperkende maatregelen getroffen op de Van Rijnweg en de Van der Kooijweg. De Van Rijnweg wordt ook snel afgesloten voor vrachtverkeer om de verkeersveiligheid te bevorderen.

Deze artikelen heeft u misschien gemist