Bewonersgesprekken over afvalbeleid zijn begonnen

De gemeente Rijswijk is in verschillende wijken bezig om een-op-een gesprekken te voeren met bewoners om te horen hoe zij denken over het afvalbeleid. In de zomer zorgde het bezorgen van minicontainers door Avalex voor grote consternatie in verschillende wijken.

De minicontainers (met oranje deksel) waren in een deel van Rijswijk al uitgezet. Nu moesten op 2400 adressen nog de gecombineerde minicontainers worden afgeleverd. Vanaf 23 juni werd gestart met de aflevering en begon het gemor bij Rijswijkers over de containers. Zij bleken ‘overvallen te zijn door de aflevering door – in de ogen van de buurtbewoners- gebrekkige communicatie van de gemeente en Avalex.

Strijp
“Het gaf veel commotie,” vertelt wethouder Mark Wit. “vooral in De Strijp. Brieven zouden niet duidelijk opgesteld zijn en sommige mensen hadden helemaal geen brief gekregen.” De klachten stroomden bij de gemeente binnen over de minicontainers terwijl de ondergrondse containers er nog steeds waren. De social media stonden vol met boze reactie van Rijswijkers.“

Motie
De aangenomen motie “Staak het Nieuwe Inzamelen” zorgde ervoor dat er per direct een einde kwam aan de aflevering van de minicontainers en het terughalen van de al geleverde 1200 minicontainers. Bovendien vertelde de motie dat er eerst overleg moest plaatsvinden met de Rijswijkers in de wijken waar de minicontainers zouden worden/werden afgeleverd. Die gesprekken lopen inmiddels en er zal ook de komende weken (vandaag in De Strijp) gesproken worden met wijkbewoners over het afvalbeleid.

Afvalbeleid
Wethouder Mark Wit (foto hierboven) is bij alle overlegmomenten met wijkbewoners aanwezig. “De reacties van de bewoners zullen door ons meegenomen worden in een nieuw afvalbeleid dat einde van dit jaar zijn beslag moet krijgen”, aldus de wethouder. “We zullen verschillende scenario’s opstellen met ook een uitleg van de gevolgen hiervan. Dan zal de gemeenteraad haar keuze kunnen maken.”

Ambitie
Wit vervolgt: “De ambitie is om zoveel mogelijk restafval te voorkomen zodat de afvalstoffenheffing niet nog veel verder zal gaan stijgen. Het nieuwe afvalbeleid zullen we nog beter dan voorheen moeten communiceren naar onze inwoners.” Er is door de gemeente Rijswijk en Avalex gekozen voor de minicontainers boven de ondergrondse containers omdat bij laatstgenoemde het restafval, dat nog verbrand dient te worden, aanzienlijk is.

Comfort
Momenteel zijn er nog ondergrondse containers in gebruik, zodat er twee systemen naast elkaar bestaan. “Het is te duur om dit ook te blijven doen”, aldus de wethouder. De gemeente wil eind 2023 een afvalbeleid hebben waarbij de kosten niet uit de hand lopen, het de inwoners comfort biedt en dat milieuvriendelijk is.

Waaruit bestaat het afval in Rijswijk?

Deze artikelen heeft u misschien gemist