Vliethuys comfort weer optimaal dankzij het Van Ravesteyn Fonds

v.l.n.r. Rob Schouten (penningmeester VRF) Madeleine van Ommen (hoofdcoördinator Vliethuys), Andre van Vliet (Voorzitter VRF), Willy Blonk (voorzitter Vliethuys) en Hans Lieffers (penningmeester Vliethuys).

Het Van Ravesteyn Fonds steunt met een substantiële donatie de vervanging van het
klimaatbeheersysteem van Hospice Het Vliethuys. “Warmte en koelte zijn essentiële behoeftes, vooral voor de bewoners van ons hospice”, vertelt Madeleine van Ommen, hoofdcoördinator bij het Vliethuys. “Ons oude systeem was heel hard aan vervanging toe, en dat is een zeer forse investering”.

André van Vliet, voorzitter Van Ravesteyn Fonds (VRF): “ Het is buitengewoon wat het hospice als onafhankelijke stichting allemaal doet voor mensen met een beperkte levensverwachting. Steun aan een kwetsbare groep in onze samenleving sluit heel mooi aan bij de kerndoelen van ons fonds. Het Van Ravesteyn Fonds is dan ook verheugd het hospice met deze donatie te kunnen steunen en dat mede daardoor de bewoners zomer en winter kunnen rekenen op een behaaglijk klimaat. ”

Hospice Het Vliethuys biedt een gastvrij verblijf voor mensen met een beperkte levensverwachting, voor wie verzorging thuis niet meer mogelijk is. Het hospice richt zich op bewoners van Leidschendam-Voorburg, Stompwijk en Rijswijk.

Onlangs werd de cheque van € 4.000,- door VRF-voorzitter André van Vliet overhandigd aan Hospice voorzitter Willy Blonk.

Leidschendam en Stompwijk
Het Van Ravesteyn Fonds is bestemd voor de ondersteuning van inwoners van Leidschendam en Stompwijk, die om sociale of medische redenen hulp nodig hebben. En het fonds is specifiek voor activiteiten van organisaties, die zich inzetten voor maatschappelijke, charitatieve of culturele doelen in Leidschendam en Stompwijk. Het fonds heeft in het 20-jarig bestaan tot nu toe meer dan € 1.000.000 uitgekeerd aan ruim 1000 aanvragen voor individuele noden van inwoners en cultureel-maatschappelijke organisaties in Leidschendam en Stompwijk. Kinderen in armoede is een specifiek aandachtsgebied. Het fonds wil graag bijdragen aan het oplossen van hun problemen.

Het fonds kon worden ingesteld dankzij de nalatenschap van Lo van Ravesteijn, inwoner en eigenaar van de scheepswerf aan de Sluiskant in Leidschendam, ongeveer waar nu de Plaspoelhaven is. In zijn testament legde hij vast dat de opbrengsten van het legaat bestemd zijn ‘een steuntje in de rug’ bij urgente noden en bij culturele, sociale en maatschappelijke doelen in Leidschendam en Stompwijk.

Meer informatie over aanvragen en resultaten staat op www.vanravesteynfonds.nl .

Deze artikelen heeft u misschien gemist