D66 Rijswijk maakt zich op voor landelijke verkiezingen

Vrijdag 25 september hield D66 Rijswijk een avond over het landelijk verkiezingsprogramma
van D66. Leden van D66 kunnen namelijk wijzigingsvoorstellen (amendementen) indienen.

Alle leden van D66 kunnen online over alle ingediende wijzigingsvoorstellen stemmen tussen
11 en 18 oktober. Constantijn Dolmans, D66 raadslid in Rijswijk : “Deze verkiezingen zijn heel belangrijk. Daarom is het goed om met leden in Rijswijk het landelijk verkiezingsprogramma door te nemen. D66 staat voor democratie, ook binnen onze eigen partijvereniging. Lokale keuzes van lokale leden doen ertoe. Dat is Het grote voordeel van een partij die landelijk en lokaal actief is.

”Een plaatselijke D66 afdeling kan voorstellen indienen maar ook individuele leden. Voorstellen die individuele leden indienen moeten wel gesteund worden door minstens dertig andere leden.

Marnix Kleinjan, voorzitter D66 Rijswijk: “Indienen van amendement en moet aan vereisten voldoen. Je moet een minimaal aantal leden hebben dat de voorstellen steunt. Zulke voorstellen kunnen Nederland veranderen. ”De termijnen zijn extreem kort dit jaar. Doordat het kabinet viel moet alles veel sneller. Het verkiezingsprogramma was pas een week voor de bijeenkomst gepubliceerd. ”

Sanne Kamerling, campagneleider van D66 Rijswijk: “We hadden eigenlijk maar een week om de
amendementen op te stellen en met elkaar te bespreken. Maar dat lukt dan wel. Bij D66 hebben
leden echt iets in te brengen. Ik ben zo benieuwd of onze amendementen aangenomen zullen
worden.”

En wat hebben de leden van D66 dan zoal voorgesteld om toe te voegen aan het
verkiezingsprogramma? Zo heeft D66 fractie-assistent Henri Verbrugh een amendement ingediend dat nog scherper stelt dat 65 – plussers langer moeten kunnen doorwerken. Henri Verbrugh: “er zijn steeds meer mensen die na hun AOW – leeftijd graag dóór willen werken en dat ook kunnen. Het past bij een sociaalliberale en inclusieve partij als D66 om mensen hierin op een zorgvuldige manier vrij te laten en niet te discrimineren op leeftijd. Bovendien is het raar om bij een chronisch gebrek aan arbeidskrachten mensen te belemmeren om door te werken! . ”

Deze artikelen heeft u misschien gemist