Spelregels campagne voeren in Rijswijk voor aanstaande Tweede Kamerverkiezing

Het Torentje is sinds 1982 de werkkamer van de minister-president

Gaat u campagne voeren voor de Tweede Kamerverkiezing op 22 november? Dan moet u zich houden aan de spelregels rondom verkiezingsposters en sandwichborden, het plaatsen van kramen en flyeren in de gemeente.

Handhaven

Binnen de gemeente Rijswijk zijn er spelregels voor het voeren van campagne. Over het algemeen geldt dat de gemeente zal handhaven als er sprake is van onveiligheid, belemmering en overlast. Verder is het niet toegestaan schade te veroorzaken, bijvoorbeeld aan bomen of andere gemeentelijke objecten. Het beoordelen van deze situaties is aan de BOA’s. Wilt u gratis eten of goederen verstrekken, zoals gebak? Denkt u dan aan de lokale ondernemers die voor hun inkomsten afhankelijk zijn van de verkoop van dit soort goederen.  

Verkiezingsposters en sandwichborden

Om een wildgroei aan verkiezingsborden en sandwichborden te voorkomen plaatst de gemeente Rijswijk op meerdere plekken ’trotters’. Dit zijn voorgedrukte mobiele borden waarvan de gemeente de opdruk met verkiezingsposters coördineert. Het bedrijf Image Building neemt voor de posters contact op met alle politieke partijen die aan de verkiezingen meedoen.

Voor het plaatsen van sandwichborden kunt u bij de gemeente een ontheffing “Inname openbare grond” aanvragen.

Kramen, spandoeken en rijdende karren

Als u een kraam wilt neerzetten, dan heeft u een ontheffing “Inname openbare grond” nodig. Een spandoek ophangen? Kijkt u dan eerst hier welke voorwaarden daarvoor gelden.

Voor een rijdende kar hoeft u niets aan te vragen, mits de kar met het verkeer meerijdt zonder hinder en gevaar voor het overige verkeer.

Flyeren

Als u wilt flyeren dan heeft u hiervoor geen vergunning nodig. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Deze vindt u hier.

Bron: gemeente Rijswijk – voor meer informatie, klik hier.

Deze artikelen heeft u misschien gemist