Rijswijks-Belang stelt vragen over mogelijk terugkerende HTM haltes

Via het AD heeft de fractie Rijswijks-Belang vernomen dat er voor de HTM 5,6 miljoen beschikbaar komt voor het vervoer vanuit de MRDH en er hierdoor mogelijk geschrapte haltes terugkeren.

De fractie van fractievoorzitter Marc Weterings stelt daarom de volgende schriftelijke vragen aan het college

1:Is het college op de hoogte van deze mogelijke financiële injectie?

2: Gaat het college zich hardmaken voor de terugkeer van de (tijdelijk) geschrapte haltes in Rijswijk? Zo ja, geldt dit voor alle haltes of een enkele.

2.2: Voor welke haltes gaat het college zich hardmaken?

3: Is het college voornemens ook te vechten voor de terugkeer van een rechtstreekse verbinding van de muziekbuurt naar de Bogaard?

4: Wordt er met deze financiële injectie ook gekeken naar de toegankelijkheid voor minder valide bij alle haltes in Rijswijk?

5: Wil het college ook meenemen dat uit de ervaring blijkt dat de mindervalide toegang voor de bussen niet altijd werkt en dit niet meer mag voorkomen in de toekomst, of dit althans tot een minimum beperkt wordt?

Deze artikelen heeft u misschien gemist