Beschouwing op de begroting van Marc Weterings (Rijswijks-Belang)

Marc Weterings heeft dinsdag de beschouwing uitgesproken namens de fractie van Rijswijks-Belang. Hieronder de tekst ervan:

“Voorzitter, wat is het wederom een grote eer om hier te mogen staan als volksvertegenwoordiger.

Met een stabiele fractie en achterban die groeiende is kan ik u vertellen, dag in en dag uit keihard te werken aan een schoon, veilig en leefbaar Rijswijk.

Stabiliteit is belangrijk in een politieke partij, daarom ook super trots op mijn fractie, de leden en alle vrijwilligers die ervoor hebben gezorgd dat Rijswijks-Belang een echte volkspartij is geworden. Een partij die niet kijkt naar kleur, ras, afkomst of geloof, Rijswijks-Belang kijkt naar het gedrag. Opkomen voor Rijswijkse inwoners, ondernemers en verenigingen zit inmiddels in ons DNA.

Het valt niet mee, Rijswijk veranderd in een rap tempo, een ieder heeft daar een eigen denkbeeld bij.

Maken wij ons als partij zorgen, ja dat maken wij. Rijswijk groeit snel, duizenden inwoners in een relatief korte tijd komen erbij.

Het is niet de eerste keer dat Rijswijks-Belang zijn zorgen uitspreekt over o.a. de infrastructuur, ja daar gaan we weer, met een landelijke toename van het auto verkeer in NL  (cijfers CBS)  gaan we het hier in Rijswijk NIET oplossen om ons vast te klampen aan het STOMP principe.

Het maar blijven denken het toenemende auto verkeer af te kunnen  remmen met deelfietsen, deelsteps en deelbakfietsen brengt in onze ogen geen oplossing maar ergernis. U heeft in onze ogen geen realistisch beeld van de realiteit. Cijfers van het CBS liegen er niet om.

Begrijp ons niet verkeerd, stappen, trappen, ov is belangrijk, maar de auto is nu eenmaal een vervoersmiddel die heel veel mensen gebruiken en blijven gebruiken.

 Wederom de oproep voor meer ruimte voor de auto in uw plannen. Een motie van RB met steun BVR en WIJ. eerder voor meer ruimte voor de P in het STOMP principe haalde het op 3 stemmen na net niet. Kunnen we de lokale VVD die zegt een echte auto partij te zijn met de wetenschap dat wij binnenkort de mobiliteitsstrategie bespreken van alle vormen van vervoer dus ook de P van personen auto aan onze zijde krijgen?

 Om met het bespreken en opstellen van de mobiliteitsstrategie serieus aandacht te besteden aan de P van personen auto…om het toekomstige autoverkeer, doorstroming daarvan en bereikbaarheid van Rijswijk hierin te waarborgen?  

onze fractie zal in de 2e termijn hiervoor wederom een motie indienen. (Motie 1 )

Ook zorgen om de voorzieningen in de wijken vorig jaar 8-11-2022 een motie samen met Gl :Voorzieningen op niveau in stemming gebracht,  aangenomen 20-11. Wethouder vd laar gaf aan de motie niet echt te begrijpen toen.  Een jaar later is er in onze ogen niet zichtbaar uitvoering gegeven aan de motie. Daarom zal RB in de 2e termijn met een inhoudelijk anders opgestelde motie komen om het college op te roepen om het eerste halfjaar van 2024 de voorzieningenbehoefte per wijk te onderzoeken en integraal ( geheel) inzichtelijk te maken in welke wijken de voorzieningen huisartsenpraktijken, fysiotherapeuten, tandartsen ,scholen, kinderopvang, winkels, sport, horeca er onvoldoende op orde te zijn en de resultaten van dit onderzoek  met de raad te delen. Bij raadsvoorstellen voor (ver) bouwplannen vanaf 1-1-2024 vooraf de voorzieningenbehoefte inzichtelijk te maken en deze te delen met de raad alvorens hierover een besluit wordt genomen.

Sterkte van het Basisteam  Politie Rijswijk,

Zomaar een dag op 2 okt jongstleden,

Controle gehouden op de Werf :

60 bromfietsers gecontroleerd, 27 bekeuringen,  o.a te hoge snelheid, mobiel bellen, geen helm, 11 kregen een WOK  ( Wachten op keuring)  8 taxi’s waarvan een aantal met verlopen APK, geen gordel, geen rijbewijs kunnen tonen,  7 taxi’s bevel tot staken arbeid.  105 voertuigen , 2 bestuurders  onder invloed van alcohol, 1 spookvoertuig ( geen registratie)  1 inbeslagname voertuig ,  4e aanhouding rijden zonder rijbewijs, 38 bekeuringen voor andere feiten.

Bij 2 illegale vreemdelingen werden de vermoedelijke valse paspoorten ingenomen.  Tot slot werd er in de omgeving Volmerlaan een geparkeerde auto in beslag genomen die eerder was gestolen bij een woninginbraak.

MAAR VERDER GAAT HET BEST GOED IN RIJSWIJK.

Op 20-9-2022 zijn er 2 moties “overgenomen” door voormalig burgemeester Verkerk over meer FTE voor basisteam politie Rijswijk.

Op 26 –4- 2023 heeft u doormiddel van een RIB de raad laten weten een Regionaal Bestuurlijk Overleg te hebben gehad en Rijswijk 2,5 FTE op de huidige bezetting erbij ging krijgen. Waarvan 1 FTE in de vorm van een digitaal wijkagent. 0,4 FTE extra op basis van bevolkingsgroei, en 1,1 FTE voor opsporing.

Rijswijks-Belang vraagt zich oprecht af of dit wel voldoende is geweest, ook met het oog op de explosieve groei van Rijswijk.

Kan de burgemeester ons toezeggen bij het eerst volgende  RBO overleg zich keihard te gaan maken voor meer FTE politie in Rijswijk  voor op straat?

Hier de raad zsm over te informeren na het overleg….

 Kunnen wij als raad u steun meegeven ( zeg ik in positieve zin) doormiddel van een Motie of zegt de burgemeester van echt niet nodig, ik zie, hoor en voel de noodzaak ook echt en ga mij hiervoor keihard inzetten?  Graag een reactie.

Voorzitter en volksvertegenwoordigers van Rijswijk,

De afvalstoffenheffing….

Er In 2020 een voorstel lag er om deze heffing met 32% te verhogen, 2021 en 2022 inflatie strijd om vervolgens eind  2023 een voorstel te presenteren om deze heffing  met zo’n 18% verhoging en daarmee Rijswijkse inwoners flink in de portemonnee  gaat raken.

Reden volgens u :  De gemaakte kosten voor( illegaal) afvalverwijdering en of stijgende kosten bij de afvalverwerker of inflatie.

Voorzitter, waar is uw wilskracht om te strijden voor uw inwoners?

Waarom welwillende Rijswijkers laten opdraaien voor het wangedrag van anderen?

Waar is uw lobby naar het Rijk om te strijden voor terugkeer van de in 2015 afgeschafte vergoeding per uitgeschreven boete voor bv een vuildumping waarvan toen tussen de 25 of 40 euro naar de gemeente ging? 

U heeft in de periode 1-1-2022 tm 20-6-2023    711 boetes uitgeschreven voor het achter laten van vuil in de openbare ruimte, alleen op dit onderdeel al.  Reken uit uw  “winst” als er een deel zou terugvloeien in onze eigen gemeentekas.

Buiten het Amendement die op voorhand meegetekend is door WIJ.  met dekking voorstellen, zal onze fractie in de 2e termijn ook een motie indienen mbt lobby naar het Rijk om uw hard te maken voor de terugkeer van de vergoeding van Rijk naar gemeente.

Voorzitter,

Heeft Rijswijks-Belang  nog nagedacht over onze citymarketing?

Jazeker!

Er is helaas €15.000,- blijven liggen… ondanks RB geen groot voorstander van kunst is, zien wij wel mogelijkheden om met een combinatie kunst en Citymarketing, Rijswijk op de kaart te gaan zetten.

9 kunstzinnige letters die tezamen het woord RIJSWIJK vormen.

Er is in de begroting budget is opgenomen voor kunst.

In de 2e termijn zal onze fractie hiervoor een motie indienen: Zet RIJSWIJK op de kaart!

Met het verzoek te onderzoeken welke prominente (goede) plek hiervoor het beste is.

(suggestie HVDS).”, aldus Marc Weterings van Rijswijks-Belang

Deze artikelen heeft u misschien gemist