Stand van zaken HBG-locatie

Voor de HBG-locatie in Rijswijk is het schetsontwerp vastgesteld. De komende tijd wordt het ontwerp verder uitgewerkt. Op de HBG-locatie komen 550 woningen, verdeeld over 4 appartementengebouwen en 50 stadswoningen, met een mix aan koop en huur.

De appartementen en stadswoningen variëren in grootte voor diverse doelgroepen. In de hoge toren op de hoek van de Generaal Spoorlaan en Beatrixlaan is het de bedoeling dat er ongeveer 190 huurwoningen komen als levensloopbestendige woningen voor senioren. In het gebouw komt een gemeenschappelijke ruimte om gezamenlijk activiteiten te ondernemen en elkaar te ontmoeten. Daarnaast komen extra (zorg)diensten zodat bewoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

De grote binnentuin op het dak van de parkeergarage biedt bewoners de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en te recreëren. Van privé-terrassen van de stadswoningen tot samenkomen op een grasveld onder de bomen of via de binnentuin doorsteken naar Bogaard stadscentrum. Het behoort allemaal tot de mogelijkheden.


Onderdeel van de voorbereidende werkzaamheden is het ‘verhuizen’ van aanwezige vleermuizen op de HBG-locatie. Vanuit de wet is het verplicht om de vleermuizen op een dier- en natuurvriendelijke manier te verplaatsen. Dit doen we door het plaatsen van nestkasten in de nabije omgeving van de locatie. Het is de bedoeling dat de nestkasten nog dit jaar worden geplaatst.

Na de bouw van de woningen kunnen de vleermuizen weer terugkeren en krijgen zij nieuwe nestkasten als ‘woning’ op de HBG-locatie. Hieronder staat een afbeelding van de nestkasten die geplaatst worden.

De planning is om halverwege 2025 te starten met slopen en bouwen.

Bron: Gemeente Rijswijk

Deze artikelen heeft u misschien gemist