Samen werken aan een positieve sportcultuur in Rijswijk

In een goedgevulde kantine van Inter Rijswijk spraken de sportraad, sportbestuurders, coaches, trainers en andere betrokkenen bij Rijswijkse sportclubs samen met gemeente Rijswijk en Olympisch hordeloper Gregory Sedoc en hardloopster Anne Luijten over actuele sportthema’s. Zoals positieve Sportcultuur, inclusie in de sport en vitale sportverenigingen. Belangrijke thema’s die meegenomen kunnen worden in de nieuwe versie van het sportakkoord van de gemeente Rijswijk.

Dubbel olympisch bezoek
Over positiviteit gesproken, maar liefst twee olympische atleten waren aanwezig bij de bijeenkomst. Hardloopster Anne Luijten, geboren en getogen Rijswijkse, liep kortgeleden de marathon van Amsterdam onder het Olympisch limiet waardoor zij zich zeer waarschijnlijk kan opmaken voor deelname aan de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Alle reden voor wethouder Larissa Bentvelzen om haar deze avond in het zonnetje te zetten. Daarnaast vertelde Gregory Sedoc, oud-hordeloper die Nederland drie keer vertegenwoordigde op de Olympische spelen over zijn sportcarrière.

Het verhaal van Gregory leverde een hoop gespreksstof op, waarna in groepjes werd besproken wat we hieruit mee kunnen nemen in de nieuwe versie van het Rijswijkse sportakkoord.

Plezier en vertrouwen
Een sportclub moet voor een veilige omgeving zijn. Waarin iemand zich kan uitspreken, plezier kan hebben, en vertrouwen krijgt. Ook ouders hebben een grote invloed op kinderen, zowel door het goede voorbeeld te geven door zelf te sporten. Maar ook door kinderen aandacht te geven door bijvoorbeeld elke wedstrijd te komen kijken. Kinderen ervaren zo dat het normaal en leuk is om te sporten, en blijven ze het hun hele leven doen.

Dat plezier en vertrouwen thuis en in hun sport vooral voor kinderen belangrijk is, heeft Gregory aan den lijve ondervonden. In zijn sportcarrière ging de knop pas om toen een nieuwe trainer ging werken die hem juist ook vroeg hoe het thuis met hem ging. En hem niet alleen hielp om zijn mindere punten te verbeteren, maar ook om zijn goede punten perfectioneren. Door deze aanpak en de persoonlijkere gesprekken kreeg hij het plezier en vertrouwen om echt goede prestaties te leveren. De ambitie is om Rijswijkse trainers te trainen op pedagogische vaardigheden. Op die manier kunnen de trainers beter bewaken dat de sportclub voor iedereen een veilige omgeving is.

Gelijke kansen
Sport zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn, ook voor mensen met een lager inkomen. Een goed begin is namelijk het halve werk, ook in sport. Eenmaal jong begonnen blijkt dat de plezier in de sport ervoor zorgt dat ze dit ook blijven doen.


Vanuit verenigingen is er de wens is om te bekijken hoe we de aandacht tussen topsport en breedtesport bij sportverenigingen in Rijswijk gelijkmatiger kunnen verdelen. Nu is het vaak zo dat al het geld en alle goede trainers naar de best presterende teams gaan. Waardoor de teams die daarna volgen steeds verder achterlopen, en het verschil nooit meer in kunnen halen.

Wethouder sport Larissa Bentvelzen blikt terug op een nuttige avond: “Het is positief om te zien dat zoveel sportliefhebbers in Rijswijk tijd vrijmaken om mee te denken over het sportlandschap in Rijswijk. Ik ben zelf een sportliefhebber en merk dat je in Rijswijk dan niet alleen staat. We hebben een actief verenigingsleven van waaruit een hele hoop ideeën komen waar we op kunnen voortbouwen. Én natuurlijk onze eigen Anne Luijten die nu een boegbeeld voor de topsport is.”

Op basis van de gesprekken van gisterenavond werkt de gemeente aan een nieuw Rijswijks sportakkoord om te sluiten met de sportverenigingen. Ik dit akkoord leggen de verschillende partijen hun ambities, wensen en afspraken voor de komende jaren vast.

Deze artikelen heeft u misschien gemist