Hoogheemraadschap Delfland heropent ‘zaak De Conckelaer’

Na de motie ‘Subiet toestaan gebruik van compartimenteringskering “dak” Voorburg’, ingediend door Rijswijker Marc Weterings (BBB-links op foto hieronder) en Richard de Mos (BVNL), heeft het Hoogheemraadschap van Delfland besloten om het dossier te heropenen.

“Delfland gaat kijken naar de mogelijkheden”, was de toezegging die de indieners van de motie kregen. Mink Out, behalve columnist van onze website ook de eigenaar van De Conckelaer, is verheugd over dit besluit.

“Het is mooi dat het Hoogheemraadschap overweegt dat ik het terras met mooi weer kan plaatsen”. De Conckelaer viert het 30-jarig bestaan. “Het zou een mooi cadeau zijn wanneer we het terras weer kunnen plaatsen.

Hieronder staat de letterlijke motie:
“Motie: Subiet toestaan gebruik van compartimenteringskering “dak” Voorburg

Constaterende dat stamgasten van café De Conckelaer in Voorburg hun terras terug willen dat hen door het Hoogheemraadschap is ontnomen,

Constaterende dat,
-de ondernemer van de Conckelaer in een eerder stadium heeft bewezen veilig te kunnen ondernemen tijdens wat zonnige dagen en hiervoor de ruimte kreeg,
-forse investeringen heeft gedaan die nog niet zijn terugverdiend,
-Van mening dat het Hoogheemraadschap van Delfland – als eigenaar van het plateau – ondernemers niet onnodig inkomsten moet laten missen, door geen terras toe te staan,

Verzoekt het college,

  • er subiet voor te zorgen om deze ondernemer te laten ondernemen en tijdens mooi weer gebruik te laten maken van het terras,
  • de VV over de uitkomsten te informeren,

M Weterings BBB
R De Mos BVNL”

Eerder schreven wij al iets over de ‘kwestie’ toen Mink Out een petitie was opgestart en er statenleden aanwezig waren in De Conckelaer.

Kijk ook: https://inrijswijk.com/2023/01/15/komt-het-terras-van-de-conckelaer-in-voorburg-terug/

Deze artikelen heeft u misschien gemist