Mogelijk juridische stappen gemeente Rijswijk tegen vervoerder Noot Personenvervoer

De gemeente Rijswijk stelt Noot Personenvervoer nog eenmaal in de gelegenheid om uiterlijk maandag 11 december aan de verplichtingen te voldoen. Met ingang van schooljaar 2020-2021 heeft Rijswijk samen met de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Pijnacker Nootdorp en Westland een overeenkomst met onder andere Noot Personenvervoer voor de uitvoering van het leerlingenvervoer en het jeugdwetvervoer.

Ongeveer 70 Rijswijkse leerlingen en 35 jeugdigen worden door Noot naar school of jeugdhulpaanbieder vervoerd. Drie andere vervoerders  zorgen voor het vervoer van de ongeveer 60 andere Rijswijkse leerlingen en jeugdigen.

Indien men komende maandag weer in gebreke blijft, is Noot formeel in verzuim. Dan zullen er verdere juridische stappen ondernomen worden en kan er op zoek gegaan worden naar andere aanbieders en de meerkosten hiervan te verhalen op Noot.

Er is een landelijk chauffeurstekort in het leerlingenvervoer. Gemeenten hebben de oproep gekregen om mee te denken in oplossingen, waaronder ook Rijswijk. Er is met de andere gemeenten een nauw contact met vervoerders en contractbeheerder Trafficon.

Trafficon
Door vervoerder, contractbeheerder Trafficon en de gemeente Rijswijk zijn er verschillende acties uitgezet om de gevolgen van het chauffeurstekort zo veel mogelijk te beperken. Ondanks die maatregelen is de gemeente Rijswijk sinds begin 2023 niet tevreden over de dienstverlening van vervoerder Noot. De ontevredenheid en zorgen zijn ieder kwartaal met Noot besproken.

Sinds de start van dit schooljaar (2023-2024) is een verdere verslechtering geconstateerd in de dienstverlening van Noot, met zeer ernstige klachten tot gevolg. klachtenpercentage afgelopen maanden in Rijswijk 5,9% op aantal gereden ritten, toegestaan is 0,3%. De andere vervoerders presteren wel volgens de overeenkomst. Noot heeft net als de andere vervoerders last van het landelijk tekort aan chauffeurs. Tevens lijkt Noot te veel verplichtingen aangegaan te zijn om de kwaliteit van de aangegane verplichtingen te garanderen.

Overleg
In een overleg op 3 oktober is door Noot toegezegd dat de dienstverlening vanaf 30 oktober 2023 uitgevoerd zou worden conform de voorwaarden uit de overeenkomst. “Helaas hebben wij moeten constateren dat de correcte nakoming van de overeenkomst vanaf 30 oktober 2023 niet het geval is. Er is nog steeds sprake van een hoog aantal klachten. Op 8 november is er weer overleg geweest. Hierin is door de gemeenten aangekondigd dat zij Noot formeel in gebreke zullen stellen. Noot is nu formeel in gebreke gesteld en de gemeenten bevestigen het opleggen van de malus, een boete die contractueel is vastgelegd.”

De betrokken ouders/verzorgers en scholen/zorginstellingen zijn geïnformeerd over de genomen maatregelen.

Deze artikelen heeft u misschien gemist