Verhoging eigen bijdrage Wmo-voorzieningen

Afb.: website gemeente Rijswijk

Inwoners die gebruik maken van hulp of ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betalen maandelijks een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt ook wel het abonnementstarief genoemd. Vanaf 1 januari 2024 wijzigt dit bedrag van €19,00 naar maximaal €20,60 per maand.

Wat moet u regelen?

Maakt u gebruik van automatische incasso om uw eigen risico te betalen? Dan hoeft u niets te doen. Vanaf februari wordt het nieuwe bedrag van uw rekening afgeschreven. Maakt u het bedrag maandelijks zelf over of met een automatische overschrijving via uw bank? Pas dan op tijd het bedrag aan.

Vragen

Heeft u vragen over de verhoging van uw eigen bijdrage? Neem dan contact op met het CAK. Dit kan door te bellen naar telefoonnummer 0800 – 1925. U kunt ook een contactformulier invullen. Het CAK is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.  

Bron: gemeente Rijswijk

Deze artikelen heeft u misschien gemist