‘Blikkie’ terug en vooruit (deel 9): Bircan Bozbey

Bircan Bozbey is sinds enkele maanden directeur-bestuurder van Trias Centrum voor de kunsten. In die tijd is ze volop bezig om Rijswijk en haar inwoners te leren kennen.

InRijswijk blikte met haar terug op 2023 en vooruit op het nieuwe jaar.

Wat zijn de hoogte- en dieptepunten van 2023?
Bircan: “Mijn persoonlijke hoogtepunt was mijn overstap naar Trias als directeur-bestuurder, een nieuwe rol in een andere sector en in een nieuwe stad. In september 2023 heb ik na 16 jaar afscheid genomen van Hogeschool Inholland, waar ik overigens met veel plezier heb gewerkt. Voor mijn team en voor mij als het nieuwe gezicht van Trias was het verzorgen van een muzikale openingsvoorstelling voor de officiële opening van het Huis van de Stad een eer en een groot moment. Mijn team heeft dit in korte tijd voortreffelijk opgepakt. Voor mij was dit ook een goede inkijk in wat er allemaal bij komt kijken om tot een goede muziekproductie te komen.

Mijn dieptepunt was de grote aardbeving in februari 2023 in het zuidoosten van Turkije; dat was echt enorm schrikken. In dat gebied wonen mijn tante, haar gezin, goede vrienden en families van goede kennissen. In één klap zijn duizenden mensen abrupt uit hun leven gerukt. Zo’n ramp blijft voor altijd in je geheugen gegrift. Het was gelukkig niet alleen een periode van onmacht, onzekerheid en intens verdriet, maar ook een periode van solidariteit, begrip en behulpzaamheid. Dit is hoopgevend.”

Wat was het mooiste evenement/gebeurtenis in Rijswijk in 2023?
“Het Strandwalfestival, ik moet bekennen dat ik als Hagenaar tot voor kort zelf niet bekend was met dit festival. Ik heb vooral genoten van de optredens op het Cultuurpodium; wat een talent hebben we hier in huis! Ik ben enorm onder de indruk van wat amateurgezelschappen, naast Trias, te bieden hebben aan kunst- en culturele activiteiten.

Natuurlijk, de opening van het Huis van de Stad. Enorm trots op de openingsvoorstelling van het Trias Music & Word Fest, vooral het lied van het Huis ‘Huis van de Stad voor iedereen’ vond ik een spetterende afsluiting van de avond. De afgelopen jaren is onder aanvoering van de gemeente Rijswijk door Trias, de Bibliotheek aan de Vliet en Welzijn Rijswijk, samen met vele uitvoerende partijen, keihard gewerkt om een verlaten en vervallen gebouw te transformeren naar een fenomenaal gebouw: het Huis van de Stad Rijswijk. Mijn waardering en respect voor eenieder die zich de afgelopen jaren dag in, dag uit heeft ingezet om dit gebouw weer in volle glorie terug te geven aan haar inwoners.”

Wat wil je graag anders zien in 2024 in Rijswijk en op privégebied?
“Ik ben als inwoner van Den Haag echt verrast door wat Rijswijk te bieden heeft op het gebied van kunst en cultuur. We hebben hier een prachtig Rijswijks Museum met unieke tentoonstellingen, De Rijswijkse Schouwburg met een aantrekkelijke programmering, een grote diversiteit aan amateurgezelschappen, vele monumentale panden, en natuurlijk Trias en de Bibliotheek in het Huis van de stad, in het hart van de stad. We hebben eigenlijk alles in huis om Rijswijk stevig als culturele hotspot op de kaart te zetten in de regio. Qua marketing en branding van de stad kan en mag de gemeente dit nog steviger aanpakken.”

Met welk idee wil je nog steeds iets doen in 2024?
“Het is lastig om een idee te kiezen, maar ik wil de ruimtes van Trias opfleuren met kunstwerken gemaakt door onze cursisten of iets anders creatiefs. We hebben natuurlijk prachtige ruimtes, maar naar mijn idee zijn ze te klinisch ingericht. Het mag best wat meer creativiteit uitstralen. Een ander idee is om de kennisateliers die we al organiseren open te stellen voor een breder doelgroep dan nu het geval is.  We hebben periodiek kennisateliers voor onze ZZP-docenten, medewerkers en leerkrachten uit het onderwijs over een bepaald thema. Dit is voor kennisuitwisseling, deskundigheidsbevordering en netwerken. Het lijkt mij erg waardevol om dit breder te trekken, ook richting onze partners en de vele amateurgezelschappen in het culturele veld.”


Ook zo veel op social media gezeten in 2023? Gaat dat veranderen in het nieuwe jaar?
“Nee, helemaal niet. Ik zit alleen op LinkedIn, voor de rest volg ik niks op social media en ik mis het ook niet. Ik gun in het nieuwe jaar iedereen minder schermtijd en meer tijd voor andere leuke zaken in het leven. Trias is natuurlijk wel te volgen via de verschillende kanalen, facebook, instagram en LinkedIn.”

Wat was je grootste verrassing in het afgelopen jaar?
“Begin 2023 had ik nog niet kunnen vermoeden dat ik het hoger onderwijs zou verlaten en een overstap zou maken naar de kunst- en cultuursector.  In die zin heb ik mezelf in positieve zin ook verrast. Het leven zit soms met onverwachte wendingen.”

Wat was jouw beste gesprek met iemand in het afgelopen jaar?
“Heel dichtbij, met mijn 19-jarige dochter, die eerstejaars student is aan Leiden Campus in Den Haag. Nu ze zich in een andere levensfase bevindt, merk ik dat ze met andere vraagstukken rondloopt. We hadden laatst een heel goed gesprek over ‘waar het allemaal heengaat met de wereld’. Haar zorgen over de razendsnelle klimaatveranderingen en de gevolgen voor de mensheid, de niet meer vanzelfsprekende wereldvrede, de kansenongelijkheid in onze samenleving en het handelen van landbestuurders te midden van al die uitdagingen. Ik was enorm onder de indruk om door haar blik, als ouder, meegenomen te worden in haar zorgen, haar dromen en hoe zij als nieuwe generatie jongere kijkt naar het handelen van ‘volwassenen’.”

Voor wie heb jij bewondering?
“Ieder mens heeft iets bewonderenswaardigs in zich; in die zin heb ik bewondering voor vele soorten mensen. Mensen die veerkrachtig zijn, die ondanks alle tegenslagen weten door te zetten, mensen die zich durven kwetsbaar op te stellen, mensen die vanuit een innerlijke drive hun werk of interesse tot een roeping maken, en mensen die iets creëren en nalaten. Mensen wiens werk je kan raken, ontroeren, troosten of juist in verwarring brengen.”

Waar kijk je naar uit in 2024?
“Op korte termijn ga ik naar de nieuwjaarsvoorstelling op 10 januari in de Rijswijkse Schouwburg. In mijn kennismakingsronde heb ik hierover veel positiefs gehoord. Mijn verwachtingen zijn best wel hoog gespannen. Er wordt achter de schermen door iedereen hard doorgewerkt om er een spetterende avond van te maken.

In mijn nieuwe rol bij Trias kijk ik enorm uit naar het leveren van een waardevolle bijdrage aan de verdere versterking van het culturele veld in Rijswijk, samen met mijn team en de partners in de stad. Het zou geweldig zijn als we met onze huisgenoten, de gemeente Rijswijk, de Bibliotheek aan de Vliet en Welzijn Rijswijk het voortouw nemen om samen een aansprekende programmering neer te zetten, voor en door de stad. We zitten op een prachtig uitnodigende locatie met vele mooie faciliteiten, waar wekelijks duizenden bezoekers elkaar treffen in het hart van de stad. Wat mij betreft mag er meer reuring in het gebouw komen met terugkerende kunst- en culturele activiteiten, zoals muziekvoorstellingen, (boek)lezingen, tentoonstellingen en andere evenementen. Het gebouw is hiervoor ontworpen!”


In 2024 wordt de 60.000 inwoner van Rijswijk ingeschreven. We gaan naar 80.000 inwoners. Wat zijn je gedachten daarover?
“Het is mooi dat Rijswijk blijft ontwikkelen in zijn groei. Dit biedt nieuwe kansen, maar ook nieuwe uitdagingen voor iedereen. Hoe zorgen we er gezamenlijk voor dat iedereen, ook de nieuwkomers, zich welkom voelt en snel hun plekje vinden in de samenleving? Vanuit mijn rol kijk ik bijvoorbeeld naar de toegankelijkheid en laagdrempeligheid van culturele voorzieningen in de stad. Hoe kunnen wij samen met culturele en sociale partners de nieuwe bewoners verleiden om mee te doen en ervoor zorgen dat ze weten wat er allemaal te halen valt in de stad? En hoe kunnen we kunst en cultuur meer inzetten voor ontmoeting, dialoog en verbinding in de stad?

Een grote uitdaging is natuurlijk de schaarste aan aantal vierkante meters en de complexe landelijke wet- en regelgeving bij je bouwambities. Hopelijk is er in het bouwproces veel aandacht voor de inrichting van aantrekkelijke groene openbare ruimtes en een goed voorzieningsniveau in de wijken, die bijdragen aan de levenskwaliteit van de inwoners. Ik zou zeggen, betrek je inwoners vanaf het eerste uur bij de planvorming en bouw samen aan de stad.”

Deze artikelen heeft u misschien gemist