Maximaal twaalf keer per jaar gratis naar milieustraat

Milieustraat Avalex (afb. website gemeente Rijswijk)

Vanaf 1 februari kunnen Rijswijkers maximaal twaalf keer per jaar gratis gebruik maken van de Avalex-milieustraat. Met deze maatregel wil Avalex oneigenlijk gebruik voorkomen.

Vanaf het dertiende bezoek geldt een vast tarief per bezoek. Voor 2024 is het tarief vastgesteld op €16,90. Dit bedrag kunt u alleen met pin betalen.

Registratie

Avalex gaat het aantal bezoeken via de (digitale) Avalexpas registreren op het adres van de inwoner. Veruit de meeste inwoners maken minder dan twaalf keer per jaar gebruik van de milieustraten. Zij zullen dus niets merken van deze maatregel.

Oneigenlijk gebruik

Iets meer dan één procent van de bezoekers is samen verantwoordelijk voor bijna twintig procent van het totaal aantal bezoeken aan de milieustraten op jaarbasis. U kunt op de milieustraat niet terecht met bedrijfsafval. Het vermoeden bestaat dat een deel van de veelgebruikers de milieustraat gebruikt om bedrijfsafval weg te brengen. Het is vaak moeilijk te controleren of het om bedrijfsafval gaat. Het kan zijn dat iemand bijvoorbeeld een grote tuin heeft of thuis aan het verbouwen is. Door maximalisering van het aantal gratis bezoeken wil Avalex zo veel mogelijk oneigenlijk gebruik voorkomen.

Tarief

Het tarief vanaf het dertiende bezoek is € 16,90. Dit bedrag is gebaseerd op de werkelijke kosten en bezoekersaantallen van de milieustraten in een jaar.

In de nieuwe situatie betaalt een gemeente maximaal twaalf bezoeken per inwoner per jaar. Deze kosten worden aan alle inwoners doorberekend in de afvalstoffenheffing en vanaf het dertiende bezoek betaalt een bezoeker het tarief zelf. Daarnaast betaalt de gemeente apart voor de verwerkingskosten van het ingeleverde afval.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de pagina Milieustraat

Bron: gemeente Rijswijk

Deze artikelen heeft u misschien gemist