Winfried Smith (GL): ”Investeren in Marimbahal en Muziekbuurt, en ook in de toekomst van Rijswijk”

De Rijswijkse gemeenteraad heeft dinsdag besloten om een voorbereidingskrediet van 100.000 euro beschikbaar te stellen om de haalbaarheid van scenario 3 (behalve woningbouw en maatschappelijke voorzieningen ook een (wedstrijd)sporthal) voor de Marimbahal te laten onderzoeken. Daarmee heeft de raad ook besloten dat de Marimbahal na ’14 jaar touwtrekken’ gesloopt zal gaan worden.

Wij vroegen enkele raadsleden naar hun gedachten bij dit besluit.

Muziekbuurt
Winfried Smith: “GroenLinks Rijswijk wil een Muziekbuurt waarin voldoende toekomstbestendige voorzieningen zijn op het gebied van gezondheid, sport, beweging, ontmoeting, sociale binding, vergroening en sociale woningbouw. De Muziekbuurt heeft dit nodig – juist omdat thema’s als bestaanszekerheid en gezond leven geen vanzelfsprekendheid vormen in deze wijk. Ook groeit de wijk qua inwonersaantal, dus lijkt het ons extra belangrijk om voor een brede, integrale en toekomstbestendige impulsaanpak te gaan. Wij zijn blij dat de meerderheid van de raad – samen met ons – heeft gekozen voor investeren in de Marimbahal en de Muziekbuurt, en daarmee zeker ook in de toekomst van Rijswijk.”

Deze artikelen heeft u misschien gemist