Aanslag gemeentelijke belastingen in Rijswijk

Woont u of onderneemt u in Rijswijk, dan betaalt u belastingen aan de gemeente.

Degene die op 1 januari de eigenaar of gebruiker is van een woning of pand in Rijswijk, heeft de aanslag hiervoor inmiddels via de post ontvangen of ontvangt die uiterlijk eind februari. De hoogte van de aanslag verschilt voor eigenaren of gebruikers van een woning of pand. De WOZ-waarde van de woning staat ook op de aanslag.

Soorten belastingen

De soorten belastingen waarvoor u een aanslag van de gemeente kunt ontvangen, zijn

Betalen

U voorkomt extra kosten als u uw aanslag gemeentebelastingen op tijd betaalt. Op het aanslagbiljet staat op welke datum de betalingstermijn vervalt.

U kunt het bedrag in negen termijnen (van maart tot en met november) betalen.

Kwijtschelding

Heeft u een inkomen dat rond of onder het bijstandsniveau ligt, dan komt u mogelijk in aanmerking voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van de rioolheffing, afvalstoffenheffing en de onroerendezaakbelasting (OZB).

Aanvragen kan via de Digitale Belastingbalie of door het kwijtscheldingsformulier te downloaden van de gemeentewebsite of telefonisch aan te vragen.

Meer informatie

Voor alle informatie over de gemeentelijke belastingen kijkt u op deze webpagina van de gemeente Rijswijk.

Bron: gemeente Rijswijk

Deze artikelen heeft u misschien gemist