Wethouder Van Damme nieuwe voorzitter IPP Haaglanden

Vrijdag ontving het IPP Haaglanden de dagelijks bestuursleden, wethouders Bruines, Van Damme en Van de Laar op het nieuwe kantoor in de Plaspoelpolder.

“Dat wij sinds kort midden in onze werkzaamheden zitten had geen verdere toelichting nodig. Onze bestuursleden konden vanuit ons kantoor de sloopwerkzaamheden aan de Treubstraat volgen; verouderd vastgoed maakt hier plaats voor aansprekende nieuwbouw met een bijzonder werkgelegenheids- en scale up-aspect.

De directie en projectleiders gaven een presentatie waarbij werd stil gestaan wat IPP Haaglanden heeft betekend en hoe IPP Haaglanden haar kennis en kunde de komende tijd voor de gemeenten gaat inzetten. Daarbij veel aandacht voor verduurzaming, vergroening én veiligheid.

Ook werd het moment aangegrepen voor de jaarlijkse voorzitterswissel; wethouder Van Damme ontving uit handen van de Haagse wethouder Bruines de voorzittershamer.”

Al sinds 1953 zorgt IPP Haaglanden voor een sterk vestigings- en investeringsklimaat in de regio Haaglanden. Dat doen zij onder meer door herinrichting van bedrijfsgebieden, gronduitgifte en gebiedscommunicatie. IPP Haaglanden is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Rijswijk en de gemeente Den Haag.

Deze artikelen heeft u misschien gemist