Rijswijks Belang: niet afwijken kaders raadsvoorstel proactief uitbreiden parkeerregulering

De fractie Rijswijks Belang wil een wijziging van onderstaande tekst in het raadsvoorstel

“Het college toestemming te geven om af te wijken van de kaders in de Kadernota Parkeren 2015 -2025 en vooruitlopend op de herziening van deze Kadernota Parkeren de parkeerreguleringstijden in de gebieden Oud-Rijswijk en omgeving (bestaande uit zone 33240 en 33245), Te Werve (bestaande uit zone 32260 en 32255) en Huis te Lande (bestaande uit zone 32260 en 32265) uit te breiden en de tijden te wijzigen van maandag tot en met zondag 18:00 uur tot 24:00 uur, naar maandag tot en met zondag 09:00 uur tot en met 24:00 uur.”

en dat deze vervangen wordt door de optie 1 die in het eigen raadsvoorstel staat (zie hieronder) en die gaat over het volgen van de huidige kaders:

“Er wordt uitgegaan van de huidige kaders in de Kadernota Parkeren. Dit houdt in dat zodra er signalen bij de gemeente binnenkomen die aanleiding geven tot het onderzoeken van de parkeersituatie, er een parkeerdrukonderzoek wordt voorbereid en uitgevoerd. Wanneer de resultaten van dit onderzoek aantonen dat er een parkeerdruk van boven de 90% wordt waargenomen, dan wordt de parkeersituatie als problematisch aangeduid en wordt uitbreiding van de reguleringstijden overwogen. Als vervolg hierop zal er een draagvlakonderzoek worden uitgevoerd onder de belanghebbenden. Alleen wanneer de meerderheid van belanghebbenden kiest voor het uitbreiden van de reguleringstijden, zal de gemeente daadwerkelijk over gaan tot het uitbreiden van de deze tijden.”, aldus raadslid Nel Kames van Rijswijks Belang.

Deze artikelen heeft u misschien gemist