PvdA Rijswijk vraagt actie tegen parkeeroverlast bij gebiedsontwikkelingen

Raadslid Erik van der Veer Foto: Robert Heijdemann

Dinsdag 27 februari lag in de raad het voorstel van het college voor om proactief te reageren op de uitbreiding van de parkeerregulering in Den Haag.

De fractie van de PvdA maakte tijdens dit debat gebruik om vooral ook aandacht te vragen voor de parkeeroverlast die momenteel ontstaat door de grootschalige herontwikkelingen in de verschillende wijken zoals rond het Bogaard stadscentrum en het toekomstige Havenkwartier.

In een gezamenlijke motie van PvdA, GroenLinks, Beter voor Rijswijk, VVD en Christen Unie benadrukken zij het belang van het serieus nemen van parkeerproblemen bij gebiedsontwikkelingen. De overlast die inwoners ervaren door gebrek aan parkeerregulering bij deze ontwikkelingen, zoals de transformatie van onder andere ‘The Minister’, de J.C. Markenlaan 5 en de ontwikkelingen van de HBG-locatie tot woningen. 

De aangenomen motie geeft nadrukkelijk aan dat parkeerregulering cruciaal is om overlast te voorkomen en de beschikbaarheid van parkeerplekken voor onze inwoners te waarborgen.

De aangenomen motie roept het college op om actie te ondernemen door:

–              Met een voorstel te komen om parkeeroverlast tegen te gaan bij nieuwe gebiedsontwikkelingen als onderdeel van de nieuwe kadernota parkeren in 2024,

–              In gesprek te gaan en te blijven met bewoners van de getroffen gebieden zoals de C.T. Storklaan, en hun ervaringen mee te nemen in het toekomstige beleid;

–              Op korte termijn de parkeerdruk te monitoren bij de omgeving van de C.T. Storklaan en andere gebieden  waar vergelijkbare problemen kunnen ontstaan.

PvdA-woordvoerder Erik van der Veer is blij met de toezegging van de wethouder dit te gaan doen. Hij is momenteel in gesprek is met de bewoners en kijkt naar mogelijkheden om dit op te lossen. In een brief aan de bewoners van onder andere ‘The Minister’ zal de wethouder nogmaals de parkeeroverlast aankaarten! Overlast doordat bewoners géén gebruik maken van de eigen parkeerplaats maar juist de beschikbare plekken in de openbare ruimte gebruiken. En dat is niet de bedoeling!

“De PvdA heeft met deze aangenomen motie een voorzet gegeven voor de discussie die later gevoerd zal gaan worden bij het opstellen van de nieuwe kadernota parkeren. Want willen we de leefbaarheid van een groeiend Rijswijk blijven waarborgen en verbeteren dan zullen we heel goed moeten blijven kijken hoe we onder andere parkeeroverlast kunnen voorkomen!”, aldus Erik van der Veer van de PvdA Rijswijk.

Eerder werd aan wethouder Armand van de Laar namens de bewoners van de C.T. Storklaan een petitie aangeboden om de parkeeroverlast te verminderen.

Deze artikelen heeft u misschien gemist