Vragen GroenLinks Rijswijk over sterk gedaalde vaccinatiegraad

InRijswijk meldde eerder deze week dat de vaccinatiegraad tegen infectieziekten zoals mazelen in Rijswijk flink is gedaald tot onder de kritische ondergrens.

GroenLinks Rijswijk maakt zich hierover grote zorgen en stelt schriftelijke vragen aan het college (zie onderaan dit artikel).

Kritische ondergrens

Wanneer een kritische ondergrens is bereikt (voor mazelen ligt die op 95% gevaccineerden), ontstaat er een groot risico op een uitbraak. Ook voor mensen die wél gevaccineerd zijn, is dit gevaarlijk. Er zullen altijd mensen met een kwetsbare gezondheid zijn die ondanks ingrepen ziek kunnen worden.

Raadslid Maarten van ‘t Eind in een persbericht van GroenLinks Rijswijk over dit onderwerp: “Wij vinden het alarmerend om te horen dat de vaccinatiegraad onder kinderen in Rijswijk zo snel zakt. Hierdoor is de kans op een uitbraak van ziektes zoals kinkhoest veel groter. Ook in Den Haag is de vaccinatiegraad gezakt. Vooral in een dichtbevolkt gebied als de regio Haaglanden is dit gevaarlijk. Als gemeente dienen wij ons – uiteraard met de landelijke overheid – in te spannen om te voorkomen dat de volksgezondheid van onze inwoners in het geding komt.’’

Acties in Den Haag

In hetzelfde persbericht schrijft GroenLinks Rijswijk dat de gemeente Den Haag heeft aangekondigd met verschillende acties te komen. Zo gaan zij extra locaties openen waar kinderen gevaccineerd kunnen worden, dicht bij mensen in de buurt.

Maarten van ‘t Eind: “Misschien is dit voor Rijswijk ook een optie, als het nodig blijkt te zijn. Ook denken wij dat heldere communicatie en voorlichting altijd goed is als het aankomt op verhogen van de vaccinatiegraad. Sommige inwoners twijfelen over vaccinatie; juist dan is het belangrijk om in gesprek te gaan met deze inwoners.

Vragen

GroenLinks Rijswijk heeft de volgende vragen gesteld aan het college.

1 Is het college bekend met de meest recente cijfers omtrent de vaccinatiegraad van verschillende
infectieziektes?

2 Heeft het college zicht op hoe hoog de vaccinatiegraad in Rijswijk per wijk is?

3 Wat zijn, volgens het college, de mogelijke oorzaken van deze dalende trend?

4 Is het college het met ons eens dat deze cijfers zo spoedig mogelijk hoger moeten worden, om
zo het grote risico op uitbraken te beperken?

5 In hoeverre is het college bereid om op korte termijn over dit probleem in overleg te treden met
de GGD en de gemeenten binnen de gemeenschappelijke regeling?

6 Kunnen wij ook acties vanuit de gemeente zelf verwachten, zoals communicatiecampagnes voor
meer bewustwording of het faciliteren van meer (laagdrempelige) vaccinatielocaties?

7 Is het mogelijk om hiervoor aansluiting te zoeken bij Den Haag en andere regiogemeenten?

Deze artikelen heeft u misschien gemist