Rijswijk voor op schema huisvesten statushouders

In het Hof van Elsenburg krijgen aan Rijswijk gekoppelde statushouders tijdelijk een flexwoning totdat er een geschikte reguliere woning beschikbaar is (foto: Rijswijk Wonen)

Rijswijk heeft in de eerste drie maanden van dit jaar zeventien statushouders aan huisvesting geholpen, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA).

Daarmee ligt Rijswijk voor op schema om de doelstelling voor het hele eerste halfjaar te halen. Uiterlijk eind juni moet de gemeente twintig statushouders hebben ondergebracht.

Netto opdracht

Eigenlijk moest Rijswijk in de eerste zes maanden van dit jaar 61 statushouders huisvesten. Maar omdat de gemeente in de tweede helft van vorig jaar 41 statushouders meer heeft gehuisvest dan nodig, is de netto opdracht voor de eerste helft 2024 twintig statushouders.

Inburgering

Statushouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen van de IND. Vervolgens koppelt COA deze vergunninghouders aan gemeenten.

Statushouders blijven in een asielzoekerscentrum (azc) totdat er een woning beschikbaar is. Zodra zij een woning hebben gekregen, moeten ze beginnen met de inburgeringslessen. De statushouders leren de Nederlandse taal en krijgen workshops over de normen en waarden in Nederland. Ook kunnen zij starten met werken. Hoe dit alles is geregeld, is te lezen in inburgeringswet 2021.

Forse achterstand landelijk

Landelijk loopt de opvang van statushouders halverwege het eerste halfjaar nog fors achter op schema. Alle gemeenten samen moeten iets meer dan 25.000 statushouders huisvesten, maar na drie maanden zijn dat er pas bijna 6900.

Vaststelling taakstelling

De rijksoverheid bepaalt elk half jaar het aantal statushouders dat elke gemeente moet huisvesten. Dit heet de gemeentelijke taakstelling. Bij deze verdeling wordt gekeken naar het aantal mensen dat  in een gemeente woont. Zo moeten grotere gemeenten meer statushouders woonruimte bieden dan kleinere gemeenten. Meer weten over dit onderwerp? Klik hier.

Koppeling aan gemeente

Het COA koppelt statushouders aan gemeenten. Daarbij kijkt het COA waar voor de statushouders de beste kansen liggen voor integratie en participatie in de Nederlandse samenleving. Hier wordt dit ‘koppelings’proces uitgelegd.

Deze artikelen heeft u misschien gemist