Gebiedsregisseur project Bogaard stadscentrum stelt zich voor

(Foto: Nieuwsbrief Bogaard stadscentrum)

Naast de omgevingsmanager voor project Bogaard stadscentrum is er ook een gebiedsregisseur. Een gebiedsregisseur is aanspreekpunt vanuit de gemeente voor een bepaald gebied. In Bogaard stadscentrum en de Ministerbuurt is dat Bart Groot Koerkamp. Bart stelt zich hieronder voor. 

Leefbaarheid

“Mijn naam is Bart Groot Koerkamp en ik ben namens de gemeente gebiedsregisseur in een aantal wijken van Rijswijk. Als gebiedsregisseur houd ik mij voornamelijk bezig met vraagstukken rondom de leefbaarheid in mijn wijken. Ik kijk met bewoners, partnerorganisaties en collega’s hoe wij de leefbaarheid samen kunnen verbeteren. Dan kan het gaan om verbeteringen in de fysieke buitenruimte. Maar ook om het versterken van de sociale cohesie in de wijken. Het liefst werk ik hierin met de bewoners van “mijn wijken”. Zij maken ten slotte de wijk. Dus heeft u een goed idee voor uw wijk? En wilt u daar met mij de schouders onder zetten? Neem dan contact met mij op en dan kijk ik met u welke stappen wij kunnen zetten.”

Bart werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag en is te bereiken via gebiedsregie@rijswijk.nl.

Deze artikelen heeft u misschien gemist