Doe je ook mee aan de quiz: Hoeveel weet jij van Rijswijk? De antwoorden (Deel 5 en slot)

De redactie van InRijswijk.com en de Historische Vereniging Rijswijk zijn nieuwsgierig wat de inwoners weten over de geschiedenis van onze stad. Hieronder de antwoorden van de 5e en tevens laatste editie van de quiz over de historie van Rijswijk. Bedankt voor het meedoen. 

De antwoorden

1. Welk gemeentewapen staat er boven de deur van het Tolhuis aan de Vliet?
Antwoord: Het gemeentewapen van Delft

2. Welke molen langs de Vliet is herbouwd aan de Kralingse Plas in Rotterdam en welk product wordt er geleverd?
Antwoord: De Stier / snuif

3. Welk financieel fonds maakte de bouw van Motel Hoornwijck mogelijk in 1956?
Antwoord: Marshall hulp

4. Wie opende de Rijswijkse Golfbaan in 1990?
Antwoord: Prins Bernhard

5. Welke levensmiddelenfabriek werd in 1957 in de Plaspoelpolder geopend? 
Antwoord:  Van Grieken

6. Wat is een rolpaal? 
Antwoord: Hulpmiddel bij het jagen

7. Welke grondstof werd vloeibaar opgehaald door tankschepen aan het Jaagpad?
Antwoord: Aardolie

8. Voor hoeveel gulden kocht burgemeester Bogaard de grond van de Plaspoelpolder tussen het Jaagpad en de Lange Kleiweg?
Antwoord: 1 miljoen

9. Welk product werd er nabij de latere haven al in 1430 vervaardigd?
Antwoord: Bakstenen

10. Wat was de oorspronkelijke aandrijving van het gemaal van het Jaagpad?
Antwoord:  Stoom

11. Voor hoeveel gulden heeft Den Haag (eeuwigdurend te betalen) de grond tussen de Hoefkade en de Laak aan zijn grondgebied toegevoegd?
Antwoord: 400 gulden

12. Hoe is de vrouw genoemd, die na de grafvondsten op Ypenburg met een gezichtsreconstructie afgebeeld is?
Antwoord:  Ypje

13.  Wat betekenen de letters “I L S Y” ? 
Antwoord: Internationale Luchtvaart Show Ypenburg

14. Wie was de burgemeester van Den Haag bij de laatste annexatie? 
Antwoord: Deetman

15. Van welk gebouw in een Haags pretpark waait permanent de Rijswijkse vlag?
Antwoord: Drievliet

16. Bij de Delftse watertoren staat een plaquette met een beeltenis van mensen met emmers water; waar stond deze eerder?
Antwoord: Shell Laboratorium Broekmolenweg

17. Van welke gemeente heeft Rijswijk grondgebied verworven?
Antwoord: Voorburg

18. Van welke 3 gemeenten op Ypenburg nam Den Haag grondgebied over in 2002?
Antwoord:  Rijswijk, Nootdorp en Pijnacker

19. Voor het Delftse leprozenhuis werd de grens van Rijswijk in de 11e eeuw verlegd. Welke kade werd de nieuwe grens?
Antwoord:  Brasserskade

20. Voor hoeveel gulden werd in 1800 het recht op de Oude Kerk door de gereformeerde Kerkenraad afgekocht van de katholieken?
Antwoord: 4300 gulden

Samenwerking

Deze quiz was een samenwerking tussen Historische Vereniging Rijswijk en InRijswijk.com. Mocht je nog vragen hebben over deze quiz of over de historische Vereniging Rijswijk, stuur dan een e mail naar redactie@inrijswijk.com

Deze artikelen heeft u misschien gemist