Minister Adriaansens bezocht TUI in Plaspoelpolder

Raymond Roodbol en Peter Hartevelt van de Stichting BIZ Middengebied Plaspoelpolder boden de Minister symbolisch de eerste brief richting eigenaren in het gebied aan

De minister van EZK- Micky Adriaansens- bezocht vrijdag TUI in de Plaspoelpolder in Rijswijk.
De minister werd bijgepraat over de ontwikkelingen op het bedrijventerrein en over internationaal
ondernemen. Dit gaat onder meer over ‘gelijk speelveld in de wereldhandel’, ‘beter benutten’, het
‘juiste bedrijf op de juiste plek’ en de energietransitie. De minister onderstreepte de urgentie van
ruimte voor bedrijven.

Het belang van samenwerking
In Rijswijk werkt het bedrijfsleven intensief met elkaar samen via onder meer de BBR. In het
middengebied van de Plaspoelpolder zijn concrete plannen om nog nauwer samen te werken.
Verschillende ondernemers willen een BIZ (Bedrijven investeringszone) oprichten. Met deze BIZ
verbetert de veiligheid en wordt gewerkt aan gezamenlijke gebiedspromotie. De minister sprak haar
steun uit voor de oprichting van de BIZ. Ze kreeg de eerste BIZ- brief uitgereikt die naar de
ondernemers wordt gestuurd.

Internationaal ondernemen
De minister ging met TUI in gesprek over de rol van de interne EU markt. Voor internationaal
opererende bedrijven zoals TUI is dat van groot belang. Soms kunnen EU-regels helpen, en soms
kunnen regels een belemmering vormen. Het beperken van vliegverkeer in de EU kan als pervers
effect hebben dat vliegverkeer naar landen buiten de EU aantrekkelijker wordt, zoals vliegen naar
Engeland of Marokko. Dan is de klimaatwinst verdwenen en schaadt het de concurrentiepositie van
Europese reisorganisaties. Een signaal dat weerklank krijgt bij de VVD fractie in het Europees
Parlement.

Winnaar ondernemersprijs Rijswijkse VVD
TUI won enkele jaren geleden de ondernemersprijs van de Rijswijkse VVD. Die prijs kreeg TUI onder
meer voor de bewuste keuze om in Rijswijk te blijven. Bovendien speelt TUI een actieve rol in het
steunen van de lokale economie en draagt actief bij aan het bevorderen van onderlinge
samenwerking tussen Rijswijkse bedrijven.

Deze artikelen heeft u misschien gemist