Project Dealbreakers van start in Rijswijk

In Rijswijk maken we ons hard voor een toekomst waarin alle jongeren kansen en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

We helpen jongeren met hun talent aan de slag te gaan en hun dromen waar te maken. En willen voorkomen dat jongeren betrokken raken bij georganiseerde (drugs)criminaliteit. Deze week startte daarom project Dealbreakers op de eerste middelbare school in Rijswijk. Het doel is jongeren op Rijswijkse scholen weerbaar te maken tegen de verleidingen van de straat.

Voorkómen is beter dan vóórkomen

Want met alle invloeden is het voor jongeren niet altijd makkelijk om de juiste keuzes te maken. Vaker dan je denkt, leiden omstandigheden ertoe dat jongeren kiezen voor het snelle (foute) geld. En daaraan kleven grote risico’s die jongeren van tevoren niet goed overzien.

Vanuit Dealbreakers doen leerlingen van de brugklas tot de vierde klas onder andere mee aan de escaperoom ‘foute centen’, een workshop van bureau HALT over ondermijning en andere interactieve lessen over onderwerpen als groepsdruk, het maken van keuzes en cyberpesten.

Voorkomen van jonge aanwas

Wethouder Werner van Damme, die over het voorkomen van ondermijning gaat, is blij dat scholen in Rijswijk meedoen aan het project Dealbreakers: “Eén van onze doelstellingen in het voorkomen van ondermijning is het voorkomen van jonge aanwas in de criminaliteit. We willen het eerlijke verhaal over criminaliteit vertellen en positieve alternatieven en rolmodellen bieden voor kwetsbare jongeren die gevoelig zijn voor de verleidingen van criminaliteit. Het Dealbreakersproject sluit daar dus goed op aan.”

Herkennen van signalen

Dinsdag 11 juni was de aftrap van Dealbreakers in Rijswijk met de Docentalert. Want naast ouders en opvoeders kunnen docenten een belangrijke rol spelen in het voorkomen dat jongeren afglijden in de criminaliteit. Zij kennen hun kind of leerling meestal als geen ander. Ze zien of voelen vaak aan als iets niet klopt. Bijvoorbeeld als het gedrag van een kind opeens verandert. En dat is belangrijk. Want hoe eerder we risicovol of crimineel gedrag signaleren, hoe beter we jongeren kunnen helpen om op het rechte pad te blijven. 

Maar hoe herken je risicovol of crimineel gedrag bij een jongere? En als je deze signalen ziet, wat doe je hier dan vervolgens mee? Hoe maak je dit bespreekbaar, wie kun je inschakelen voor hulp en welke acties zijn er mogelijk? Daarover werden docenten van de deelnemende middelbare school bijgepraat en in getraind. 

Meldingsbereidheid

Van Damme legt uit dat naast docenten ook ingezet wordt op het vergroten van bewustwording over ondermijning en (drugs)criminaliteit bij andere professionals: “Het is belangrijk dat de meldingsbereidheid door gemeentelijke professionals, waaronder buurtpreventen en woningcorporaties, ondernemers en inwoners omhoog gaat en signalen hierover doorgeven om het beeld op drugscriminaliteit te verbeteren. Enerzijds door dat ze drugscriminaliteit beter kunnen herkennen en anderzijds door bekendheid met de meldpunten zoals die van de gemeente of meld misdaad anoniem. Meer informatie daarover staat op onze website.”

Zoek je hulp?

Kijk op de website van Dealbreakers. Beleidsmakers, jeugd- en veiligheidsprofessionals, docenten en ouders vinden hier relevante en praktische informatie over dit onderwerp. Jongeren kunnen er inspiratie opdoen om voor een positieve toekomst te kiezen.

Ben jij betrokken bij criminaliteit en wil je hiermee stoppen? Of maak je je zorgen om iemand uit je omgeving? Iemand in vertrouwen nemen kan een enorme drempel zijn. Via de website van Dealbrekers kun je anoniem je verhaal doen. De chat medewerkers luisteren naar je, geven je informatie en helpen je als je dat wilt.

Bron: gemeente Rijswijk

Deze artikelen heeft u misschien gemist