Rijswijk gaat fors bezuinigen de komende jaren

De gemeente Rijswijk gaat fors bezuinigen om de komende jaren financieel gezond te blijven. Dit komt door stijgende kosten in de jeugdzorg en een bezuiniging van het Rijk. In 2024 bedraagt het tekort op de jeugdzorg 7 miljoen euro. Het Rijk bezuinigt nog eens 2,3 miljard euro op gemeenten.

Voor de gemeente Rijswijk betekent dit jaarlijks zo’n 8 miljoen euro minder inkomsten. “Alle inwoners en ondernemers zullen helaas iets van de bezuinigingen merken. Toch willen we de dienstverlening en de uitvoering op het huidige niveau handhaven. De service van een paspoort afhalen bij de publieksbalies, een WMO-voorziening aanvragen of een verhuizing doorgeven, zijn zaken waarop niet bezuinigd mag worden”, vertelt wethouder Werner van Damme (Financiën).

Bezuinigingsopgave
De gemeente kijkt onder andere naar het stopzetten of versoberen van beleid en het verhogen van de opbrengsten. De bezuinigingsopgave is zo groot dat er naar alle denkbare maatregelen gekeken wordt. Per direct is gestart met de uitvoering van kostenbeheersing in de jeugdzorg. Op middellange termijn zijn maatregelen op alle beleidsvlakken noodzakelijk.

Onvermijdelijk is het verhogen van belastingen. Al jarenlang rekent de gemeente met een lager inflatiecijfer dan de werkelijke hoogte van de inflatie. “Dat komt omdat in de begroting wordt gerekend met verwachte inflatiecijfers”, legt Van Damme uit. “Belastingen verhogen doet pijn, maar door de gigantische bezuiniging op het gemeentefonds zijn we genoodzaakt om een inhaalslag te maken. Ook het tarief voor parkeren op straat gaat omhoog naar het regionaal gemiddelde”, vervolgt Van Damme.

Taken gemeente
Er zijn op de lange termijn nog meer keuzes nodig. Zeker gelet op de taken die de gemeente heeft op het gebied van huisvesting, zorg, energie, klimaat en mobiliteit. Van Damme maakt zich zorgen over de uitvoering van die taken en wat dat betekent voor de stad, inwoners en ondernemers: “Pijnlijke keuzes zijn op dit moment onvermijdelijk. We kunnen als college niet alle ambities die we hebben realiseren. Daarin moeten we dus goed afwegen welke beslissingen we nemen en wat we bewust wel en niet uitvoeren. Ondanks deze moeilijke keuzes zorgen we dat de dienstverlening voor onze inwoners en ondernemers niet geraakt wordt. Op de uitvoering willen we zo min mogelijk bezuinigen.” 

Voorstel over maatregelen
In 2023 viel het tekort bijna 2 miljoen lager uit dan verwacht. Het tekort komt daarmee uit op 10,8 miljoen. De jaarrekening is op 14 juni, tegelijk met de 1e  halfjaarrapportage en de kadernota, naar de raad gestuurd. In de kadernota doet het college van B&W voorstellen aan de gemeenteraad over welke maatregelen nodig zijn. Op 2 en 9 juli gaat de gemeenteraad in gesprek over de maatregelen. Beide vergaderingen zijn live te volgen. Daarna start de gemeente met het opstellen van de begroting 2025.

Bron: persbericht gemeente Rijswijk

Deze artikelen heeft u misschien gemist