D66 Rijswijk steunt natuurinclusief bouwen in Pasgeld Oost – “mens en natuur hand in hand”

D66 Rijswijk 2021 Foto: Jeroen Mooijman

D66 Rijswijk heeft tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag haar steun uitgesproken voor het voorstel voor honderd natuurinclusieve woningen in het gebied Pasgeld Oost. Dit betekent een verandering van de huidige aanwijzing als agrarisch-industrieel gebied naar een woonwijk met nadruk op duurzaamheid en natuur.

In een persbericht licht D66 Rijswijk haar keuze als volgt toe.

Vernieuwend Bouwproject

Het plan is dankzij inspanningen van D66 Rijswijk gehalveerd naar honderd woningen, zodat water en groen meer ruimte krijgen en het plan beter aansluit op het karakter van het gebied. Met houtbouw en groenverbindingen wordt er gezorgd voor vernieuwende oplossingen.

Aandacht voor biodiversiteit

Een belangrijk onderdeel van het plan is het uitgebreide biodiversiteitsprogramma. D66 Rijswijk en GroenLinks hebben gezorgd dat er 1,4 miljoen euro beschikbaar is om de ecologische structuur in Pasgeld te versterken. Ook komt er een ecologische doorgang onder de Lange Kleiweg, waardoor dieren zich beter door het gebied kunnen verplaatsen.

Natuur en zorgen blijven volgen

De zorgen van bewoners, Natuurlijk Delfland en de Werkgroep Pasgeld herkent D66 Rijswijk. Natuur en groen in en om de stad vinden we belangrijk. Het omvormen van het voormalige kassengebied Pasgeld Oost tot een park of natuurgebied zou maatschappelijk te veel kosten door de in de jaren 90 gemaakte afspraken en eigendomsrechten. Het behouden en maken van groene verbindingen in de nieuwe wijk en het niet bebouwen van het slagenlandschap is wel gelukt. Om te zorgen dat er goed in de gaten wordt gehouden hoe het met dieren en planten gaat heeft D66 Rijswijk gevraagd de zogenaamde icoonsoorten –zoals de egel – de komende jaren bij te houden. En ook maatregelen te treffen om gevolgen voor planten- en diersoorten tijdens de bouw te voorkomen.

Verkeersveiligheid

Belangrijk punt is ook de verkeersveiligheid. Al een aantal jaar wil D66 Rijswijk een wijziging naar 30 kilometer en een herinrichting op de Lange Kleiweg. Met de aangenomen mobiliteitsstrategie komt er een voorstel voor de herinrichting en maatregelen tijdens de bouw.

D66 Rijswijk 2021 – Foto: Jeroen Mooijman

Toekomstgericht

D66 Rijswijk kijkt uit naar de realisatie van dit plan en zal tijdens de uitvoering kritisch toezien op de voortgang. Met houtbouw, natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen is Rijswijk wederom een voorloper op duurzaamheid in Nederland.

Deze artikelen heeft u misschien gemist