Jongeren van Don Bosco lopen Nacht van de Vluchteling

Op initiatief van de Jeugdkerk Rijswijk heeft het team van Don Bosco met drie enthousiaste jongeren
de Nacht van de Vluchteling gelopen.

Damin, Jess en Jonas durfden de uitdaging aan om tien kilometer te lopen in en rond Rotterdam.

Vluchtelingenwerk

Het doel van de wandeling is geld ophalen voor vluchtelingenwerk, iets waarmee Don Bosco zich
nauw verbonden voelt. Behalve grapjes, spelletjes en snoepjes was er ook tijd voor een goed gesprek,
over de noodzaak van vluchtelingenwerk en de verhalen van de vluchtelingen die we kennen. Uiteindelijk haalde de groep met gemak en een brede glimlach de finish.

In totaal heeft de Nacht van de Vluchteling 1,6 miljoen euro opgebracht.

Deze activiteit is onderdeel van het project Level Up, waarin jongeren wekelijks kunnen meedoen.

Tekst en foto’s: persbericht Don Bosco Rijswijk

Deze artikelen heeft u misschien gemist